Yedigöl - Aksu HES

Tüneller kaplamasız olarak tasarlanmış ve sadece ihtiyaç duyulan yerlerde betonarme kaplama yapılmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren:  Makyol-İsmil Ortak Girişimi, Borusan ENBW

Yer: Ispir

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 52 MW

Kaskat Projeler

Kaplamasız Enerji Tüneli

 

 

Proje Özeti

Yedigöl HES ve Aksu HES Projeleri Aksu Deresi’nin 1 598 m ile 1 057 m kotları arasında kaskat yerleşimli kurulmuş olan derivasyonlu tipte hidroelektrik tesislerdir. Yedigöl HES Projesi 2011 yılında ticari faaliyete geçmiş olup, Aksu HES Projesinin de 2012 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Yedigöl ve Aksu Hidroelektrik Projeleri

Yedigöl ve Aksu Hidroelektrik Projeleri

Her iki projede de tirol tipi regülatörlerle alınan sular uzun basınçlı enerji tünelleriyle santrallere taşınmaktadır. Toplam tünel uzunluğu 4 800 m olan Yedigöl HES iletim hattının son 350 m’si tünel içi cebri boru olarak projelendirilmiştir. Aksu HES Projesi için toplam tünel uzunluğu 6 400 m’dir. Bunun son 400 m’si tünel içi cebri boru olarak projelendirilmiştir. Her iki santral binası da iki eşit güçte Pelton tipi ünite ihtiva etmektedir.

Yetersiz zemin etütleri ile HPI (Almanya) firmasınca hazırlanan santral kati projelerinin, santral bölgesinde karşılaşılan kalın alüvyon tabakaları sebebiyle değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda, her iki santral binasının da kati ve mimari projeleri Prosem Mühendislik tarafından yeniden hazırlanmıştır. Alüvyon zemine yerleştirilmek zorunda kalınan Aksu santral binası kazık temelli olarak tasarlanmıştır. Projeler kapsamındaki tüm tesislere ait uygulama projeleri, müşavir firma olan HPI tarafından kontrol edilerek onaylanmıştır.