Ulusal I-II HES

Depolama kapasitesi sayesinde, minimum türbin debisinin altında gelen akımlar da depolanarak puant dönemde türbinlenebilecektir.
 

Proje Bilgileri

İşveren : Ulusal Enerji

Yer: Bitlis

Durum: Tamamlandı

 

Hizmet
Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç : 27 MW

Yapılabilirlik Çalışmaları

Teknik Değerlendirme Raporu

Finansal Analiz

 

 

Proje Özeti

Ulusal – I ve Ulusal – II HES projeleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Siirt İli sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ulusal – I HES Cemil Celi Deresi’nin 1550 m – 1320 m kotları arasındaki düşüyü değerlendirecek şekilde planlanmıştır. Ulusal – II HES ise Cemil Celi Deresi’nin 1320 m ile 1026 m kotları arasında kalan düşü kademesini değerlendirecek şekilde planlanmıştır.

Ulusal – I HES Projesi Cemil Celi Deresi’nin ana kollarında bulunan 5 adet regülatör yardımıyla çevirdiği akımları 1320 m kuyruksuyu seviyesinde bulunan santral binasında türbinleyerek enerji üretecektir. Ulusal – II Regülatörü Ulusal – I HES’in hemen mansabında bulunmaktadır. Ulusal – II Regülatörü 1320 m kotundan çevirdiği Cemil Celi Dere akımlarını 1026 m kuyruksuyu seviyesinde bulunan santral binasında türbinleyerek enerji üretecektir. Ulusal – I HES Projesi 5 adet regülatör, toplam 20 800 m uzunluğunda U-PVC boru hattı, 770 m uzunluğunda sifon, yükleme havuzu, 510 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. Ulusal – II Projesi ise regülatör, 16 360 m uzunluğunda U-PVC boru hattı, 780 m uzunluğunda sifon, yükleme havuzu, 650 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. CTP ve U-PVC boruların farklı çaplarda seçilmesi ile boru nakliye maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır. Ulusal – I ve Ulusal – II HES yükleme havuzları, topoğrafyanın imkan tanıdığı ölçüde günlük regülasyonu sağlayan, 25 000 m3’lük aktif bir hacme sahiptir. Bu depo sayesinde, Cemil Celi Deresi’nde minimum türbin debisinin altında gelen akımlar da depolanarak puant dönemde türbinlenebilecektir. Ulusal – II HES Projesi; Ulusal – II HES Projesi’nin membasında olduğu için, kendi yükleme havuzunun yanında Ulusal – I HES yükleme havuzunda yapılacak regülasyondan da faydalanabilecektir. Her iki santral binası da 2’şer adet eşit kapasitede yatay milli Pelton tipi türbin içermektedir.