Tüfekçikonağı HES

Projenin olumsuz çevresel etkilerini en aza indirebilmek amacıyla iletim hatları mümkün olduğunca mevcut yollar kullanılarak projelendirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: B.Ergünler İnşaat

Yer: Bursa

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 5 MW

4 Regülatör

Günlük Depoya Sahip Yükleme Havuzu

 

 

Proje Özeti

Tüfekçikonağı HES projesi, Marmara Bölgesi’nde Bursa ili, İnegöl ilçesinde, Saçmalı Deresi üzerinde bulunmaktadır. Bu dere üzerinde toplam 23.5 km2 yağış alanına sahip Karaburun, Bıçkı, Üçüncü ve Boğakaya Regülatörleri Tüfekçikonağı HES'e su çevirmekte olup Saçmalı Deresi’nin 962.50 m – 615.00 m kotları arasındaki potansiyelden faydalanılmaktadır.

Tüfekçikonağı HES projesi arazinin apik, vejetasyonun yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Topoğrafyanın bu özellikleri ile uyumlu olması amacıyla nispeten küçük su yapıları ile tasarlanan bu tesis, yüksek düşü kapasitesi sayesinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Proje kapsamında Saçmalı Deresi’nin farklı kollarından dört ayrı regülatör ile toplanan sular 0.50 m – 0.80 m çaplarında, toplam uzunluğu 2 680 m olan CTP boru ve 0.90 m – 1.20 m çaplarında, toplam uzunluğu 2 040 m olan U-PVC borular vasıtasıyla yükleme havuzunda depolanmaktadır. Projenin olumsuz çevresel etkilerini en aza indirebilmek amacıyla iletim hatları mümkün olduğunca mevcut yollar kullanılarak projelendirilmiştir. Proje dahilindeki dört regülatörde ayrı ayrı depolama yapmanın pratik olmaması sebebiyle topoğrafyanın izin verdiği ölçüde depolama sağlayacak bir yükleme havuzu tasarlanmıştır. Bu doğrultuda günlük regülasyonu mümkün kılan 16 800 m3’lük bir hacmin puant dönemde 2 adet yatay Pelton tipi ünite ile türbinlenmesi sağlanacaktır.