Telli - I HES

Yükleme havuzu gerekliliği ortadan kaldırılmış, önemli bir maliyet tasarrufu sağlanarak, olumsuz çevresel ve sosyal etkiler de en az seviyede tutulmuştur.
 

Proje Bilgileri

İşveren : Akşar - Nazar Enerji

Yer: Giresun

Durum: İşletmede

 

Tasarım
Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 9 MW

Uzun Cebri Boru

Su Darbesi Analizi

Çevreye Duyarlı Tasarım

 

Proje Özeti

İnşaatı devam etmekte olup 2012 yılında ticari faaliyete geçmesi planlanan Telli I Regülatörü ve HES Projesi, Akdere üzerinde 665 m – 455 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır. Proje, regülatör yapıları, uzun cebri boru ve iki eşit güçte Pelton tipi ünite ihtiva eden santral binasından oluşmaktadır.

Projenin ana karakteristiklerinden biri olan uzun cebri boru, 3 037 m boyunda ve 1.70 m çapında çelik borudan imal edilmiştir. Cebri boru hattı, regülatörden itibaren ilk 2 312 m’lik bölümde dere boyunca giden mevcut köy yolu altında gömülü olarak, devamındaki 725 m’lik bölümde ise tünel içerisinde beton kaplamalı olarak projelendirilmiştir. Cebri boru, tünel çıkışındaki branşman vasıtasıyla santrale bağlanmaktadır. Bu formülasyon sayesinde yükleme havuzu gerekliliği ortadan kaldırılmış, önemli bir maliyet tasarrufu sağlanarak, olumsuz çevresel ve sosyal etkiler de en az seviyede tutulmuştur. Basınç artış miktarını makul seviyelerde tutabilen Pelton tipi türbin kullanmanın avantajı ile ekonomik bir cebri boru dizaynı yapılabilmiştir.