Derivasyonlu Tip

Ulusal I-II HES

Ulusal I-II HES

Ulusal – I ve Ulusal – II HES projeleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Siirt İli sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ulusal – I HES Cemil Celi Deresi’nin 1550 m – 1320 m kotları arasındaki düşüyü değerlendirecek şekilde planlanmıştır. Ulusal – II HES ise Cemil Celi Deresi’nin 1320 m ile 1026 m kotları arasında kalan düşü kademesini değerlendirecek şekilde planlanmıştır.

 

Yılmaz Ulusoy Holding Enerji Projeleri

Toplam 22 MW’lık hidroelektrik santral projesi için teknik ve ekonomik değerlendirme raporları hazırlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Yılmaz Ulusoy Holding

Durum : Tamamlandı

 

Hizmet
Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç : 22 MW

Teknik Değerlendirme Raporu

 

 

Proje Özeti

Prosem Mühendislik tarafından Yılmaz Ulusoy Holding’e enerji firması satınalma işlemleri için müşavirlik hizmetleri verilmiştir. Toplam 22 MW’lık hidroelektrik santral projesi için teknik ve ekonomik değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

Proje müşavirliği kapsamında, projelerin hidrolojisi tekrar çalışılmış, hidrolik ve statik hesaplar kontrol edilmiş, proje maliyetleri incelenmiş, projelerin kurulu güçleri ve enerji üretimleri tekrar hesaplanmış, elektrik işleri ile ilgili konular incelenmiş, projenin riskli yanları belirlenmiş, proje yerlerinde arazi gözlemleri yapılmış ve gözlemlere dayalı görüşler belirtilmiş ve bu çalışmalara dayanan değerlendirme raporları firmaya iletilmiştir. Yılmaz Ulusoy Holding projeler ile ilgili değerlendirmelerini bu raporların sonuçlarına göre şekillendirmiştir.

 

Hızır HES

Proje doğaya en az şekilde zarar verecek şekilde tasarlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Özyılmaz Enerji

Konum: Artvin

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 2 MW

Yerüstü Yapıları

 

Proje Özeti

Hızır Regülatörü ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in Borçka ilçesi sınırları içinde bulunan Çosedinara Deresi üzerinde 1285 m – 1101 m kotları arasında bulunan bir hidroelektrik projesidir.

Hızır HES projesi çok küçük çaplı bir proje olup bölgede bulunan bir doğal parkın çok yakınındadır. Bu açıdan, proje doğaya en az şekilde zarar verecek şekilde tasarlanmıştır.

Yer üstünde küçük kapasiteli bir regülatör ve santral binası bulunan projenin cebri borusu, 1590 m uzunluğunda tamamen gömülü olarak tasarlanmış olup bu şekilde iletim hattı, yükleme havuzu ve ulaşım yolları ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Yer üstünde planlanan tesisler de gerekli teknik ekipmanları kapsayacak şekilde minimum boyutlarda tasarlanmıştır. 

Karakaya HES

Cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Sultanmurat Enerji

Konum: Trabzon

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 9 MW

Gömülü Cebri Boru

 

Proje Özeti

Karakaya HES, suyunu Değirmendere’nin yüksek kotlarında, 2 ayrı dere kolu üzerinde bulunan tirol tipi regülatörlerden sağlayan derivasyon tipi bir hidroelektrik tesisidir. Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir.

Proje, 800 m kotunda Bekçiler Deresi üzerindeki Karakaya Regülatörü, 800 m kotunda Haranoy Çayı üzerinde bulunan Haranoy Regülatörü, 2 cebri boru hattı ve 2 Pelton türbinli santral binasından oluşmaktadır. Toplam cebri boru uzunluğu 3 500 m olup, borular gömülü, spiral kaynaklı, ve 1.2 m -  1.3 m çaplarındadır.

Proje yoğun yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Projenin klasik formülasyonda tasarlanması halinde, yükleme havuzu veya bir denge bacası ve bunlara bağlı ulaşım yolları inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir ve bu inşaatların olumsuz çevresel ve sosyal etkileri incelendğinde klasik formülasyon uygulamasının imkansız olduğu görülmüştür. Bu çerçevede cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla proje uygulanabilir hale getirilmiş olup, olası çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilmiştir. Ek olarak inşa süresi de kısaltılmış olup, maliyetler de azaltılmıştır.

 

 

Elmalı HES

Orijinal formülasyondaki uzun serbest akışlı iletim kanalı, nehir hattının yanından geçecek olan basınçlı GRP boru hattıyla değiştirilerek inşaat maliyeti düşürülmüş, kamulaştırma miktarı azaltılmış ve inşaat süresinin kısalması sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Bergün Elektrik

Konum: Erzurum

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 10 MW

Basınçlı GRP Boru

 

Proje Özeti

Elmalı HES, Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum ili sınırları içinde Serçeme Deresi üzerinde derivasyonlu tipli bir hidroelektrik projesidir. Elmalı HES 1988 m – 1905 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır.

Proje, mevsimlik depo kapasitesine sahip Kuzgun Barajı ve HES’in mansabında bulunmaktadır. Orijinal formülasyondaki uzun serbest akışlı iletim kanalı, nehir hattının yanından geçecek olan basınçlı GRP boru hattıyla değiştirilerek inşaat maliyeti düşürülmüş, kamulaştırma miktarı azaltılmış ve inşaat süresinin kısalması sağlanmıştır. Elmalı HES optimum tasarım debisi (16.5 m3/s); Kuzgun HES tasarım debisine (23 m3/s) göre daha küçük olmasına karşın Kuzgun HES tarafından pik saatlerde dereye bırakılan su, Elmalı regülatörü rezervuarında efektif bir şekilde depolanabildiği için bu şekilde ekonomik olarak daha karlı bir proje olması sağlanmıştır.

Melikom HES

Proje genel olarak, regülatör yapıları, 3600 m uzunluğunda cebri boru, santral binası ve 700 m uzunluğunda kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Rinerji

Konum: Rize

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 11 MW

 

 

 

Proje Özeti

Melikom HES Büyükdere üzerinde 127 m – 58 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesistir.

Proje genel olarak, regülatör yapıları, 3600 m uzunluğunda cebri boru, santral binası ve 700 m uzunluğunda kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır. Günlük regülasyonu sağlamak için 34 000 hm3’lük depo kapasitesine sahip regülatör yapısı 2 eşit boyutlu Francis türbine su çevirmektedir.

Sedef HES

Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir
 

Proje Bilgileri

İşveren: Elif Grup Enerji

Konum: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 5 MW

Gömülü Cebri Boru

 

Proje Özeti

Sedef HES, suyunu Deliçay’ın yüksek kotlarında, 2 ayrı dere kolu üzerinde bulunan tirol tipi regülatörlerden sağlayan derivasyon tipi bir hidroelektrik tesistir. Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir. 

Proje, 557 m kotunda Akçay Deresi üzerindeki Sedef-1 Regülatörü, 870 m kotunda Güvercinlik Deresi üzerinde bulunan Sedef-2 Regülatörü , 2 cebri boru hattı ve 2 Pelton türbinli santral binasından oluşmaktadır. Toplam cebri uzunluğu 3 720 m  olup borular gömülü, spiral kaynaklı, ve 0.7 m -  0.9 m çaplarındadır.

Proje yoğun yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Projenin klasik formülasyonda tasarlanması halinde, yükleme havuzu veya bir denge bacası ve bunlara bağlı ulaşım yolları inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir ve bu inşaatların olumsuz çevresel ve sosyal etkileri incelendğinde klasik formülasyon uygulamasının imkansız olduğu görülmüştür. Bu çerçevede cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla proje uygulanabilir hale getirilmiş olup, olası çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilmiştir. Ek olarak inşa süresi de kısaltılmış olup, maliyetler de azaltılmıştır.

 

Selçuk HES

Formülasyonundan dolayı kompakt bir hidroelektrik projedir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Elif Grup Enerji

Konum: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 5 MW

Gömülü Çelik Cebri Boru

Korunumlu Enerji Tesisi

 

Proje Özeti

Selçuk HES, Deliçay Deresi üzerinde 883 m – 680 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek üzere tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesisidir. Projenin inşaatı 2014 yılında başlayacaktır.

Proje genel olarak regülatör yapısı, 2165 m uzunluğunda gömülü çelik cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. Formülasyonundan dolayı kompakt bir hidroelektrik proje olan Selçuk HES’te yerüstü iletim yapısı veya yükleme havuzu olmamasından dolayı korunumlu bir projedir.

Akın HES

Projelerin günlük depoya sahip olmasının sağladığı avantaj ile iki eşit güçte Francis tipi ünite, enerji kaybına yol açmadan kullanılabilecektir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Güngör Enerji

Konum: Giresun

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 18 MW

Dairesel Yükleme Havuzu

Uzun İletim Tüneli

 

Proje Özeti

Akın HES Projesi Ahırlı Dere’nin (Pazarsuyu) 655 m ile 550 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Projenin planlama, optimizasyon ve formülasyon belirleme işleri ayrıca finansal analizleri Prosem Mühendislik tarafından  hazırlanmıştır.

Akın HES Ahırlı Dere’nin 655 m ile 550 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır. Regülatör yapısı tarafından çevrilen akımlar 2470 m uzunluğunda 5.0 m iç çapında bir iletim tüneli aracılığıyla yükleme havuzuna taşınacaktır. Yükleme havuzunun tesis edileceği bölgede topografya oldukça diktir. Bu sebeple yükleme havuzu dairesel olarak planlanmış ve çapı da 15.00 m olarak belirlenmiştir. Bu projede iletim tüneli günlük depo olarak kullanılacak şekilde projelendirilerek, tünel boyunun uzun olmasından önemli bir fayda sağlanmıştır. Projelerin günlük depoya sahip olmasının sağladığı avantaj ile iki eşit güçte Francis tipi ünite, enerji kaybına yol açmadan kullanılabilecektir.

Bingöl - 2 HES

Bingöl-2 HES Türkiye’nin yüksek sismik bölgelerinden birinde faylara çok yakın bulunmakta olup pik yüzey ivmelenmesi yaklaşık 0.5 g olarak belirlenmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Bingöl

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 27 MW

Çelik Gömlekli Beton Boru (RCCP) 

 

Proje Özeti

Bingöl-2 HES, Göynük Deresi’nin 1180 m – 1095 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesisidir. Proje inşaatı 2012’de başlamış olup işletmeye 2014 yılında açılacaktır.

Bingöl-2 HES Türkiye’nin yüksek sismik bölgelerinden birinde faylara çok yakın bulunmakta olup pik yüzey ivmelenmesi yaklaşık 0.5 g olarak belirlenmiştir. İlk formülasyonda, yamaçlarda planlanan 12 km uzunluğunda trapez kesit iletim kanalı bulunmaktadır. Prosem Mühendislik proje alanını incelemiş ve uzmanlara danışmış, bu incelemenlerin sonucunda ilk formülasyon, 4.1 m çapında gömülü ve çelik gömlekli beton boru (RCCP) ile değiştirilerek deprem durumunda oluşacak olası şev çökme riskinin elimine edilmesi amaçlanmıştır. RCCP, Çelik, HDPE ve CTP alternatifleri arasından arasından düşük maliyeti ve proje yeri imalatından dolayı taşıma masrafı olmamasından dolayı seçilmiştir. Ek olarak regülatör daha mansaba taşınarak aktif hacim artışı sağlanmış ve buna bağlı olarak daha yüksek enerji üretimi ve daha kısa iletim hattı (yaklaşık 8 km) sağlanmıştır.

Kezer HES

En yüksek enerji üretimini elde etmek için, işletme su seviyesi, maksimum taşkın seviyesi ile kapaklı kontrollü savak yapısıyla eşitlenerek en yüksek düşü elde edilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Siirt

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 13 MW

Kapaklı Kontrollü Savak

Yükleme Havuzu

3 Ayrı Cebri Boru 

Proje Özeti

Kezer HES Siirt ili sınırları içinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Kezer Çayı üzerinde 577 m – 532 m kotları arasında bulunan enerji potansiyeli, regülatör, 8.7 km uzunluğunda iletim hattı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binası aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilmektedir.

Kezer HES, Kezer Çayı üzerinde 577 m – 532 m kotları arasında bulunan enerji potansiyelini kullanmaktadır. Projenin membasında inşa halinde bulunan Şirvan Barajı ve HES projesi bulunmaktadır. Enerji potansiyeli hesaplamaları bu tesisin etkileri de hesaba katılarak incelenmiştir.

En yüksek enerji üretimini elde etmek için, işletme su seviyesi, maksimum taşkın seviyesi ile kapaklı kontrollü savak yapısıyla eşitlenerek en yüksek düşü elde edilmiştir.

Kezer Deresi suyu 8.7 km uzunluğundaki trapez kanala çevrilmektedir. Bu kanalın sonunda ise gelen su, yükleme havuzundan 3 cebri boru hattına iletilmektedir. Bu hatlar da santral binası içindeki 3 Francis türbine bağlanmaktadır. Tek cebri boru hattı ile üç cebri boru hattı içeren formülasyonlardan hangisinin daha ekonomik çıkacağını belirlemek için yapılan optimizasyon çalışmalarında maliyet, taşıma, montaj vb. gibi pek çok kalem dikkate alınmış olup bu çalışma sonucunda 3 borulu hattın daha ekonomik olacağı belirlenmiştir.

Demirci HES

Demirci Regülatörü, derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunmaktadır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Asa Enerji

Konum: Rize

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 13 MW

Jet Grout Kolonlar

Yarı Gömülü Tip Santral 

 

 

Proje Özeti

Demirci HES, Karadeniz Bölgesi Kastamonu sınırları içerisinde Gökırmak üzerinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Proje inşaatı Eylül 2012’de başlamış olup 2014 yılında inşaatın tamamlanıp işletmeye açılması planlanmaktadır.

Demirci HES Kızılırmak’ın önemli bir kolu olan Gökırmak üzerindedir ve projenin membasında pek çok regülasyonlu proje bulunmaktadır. Demirci HES kapsamında regülatör, 21 km uzunluğunda trapez iletim hattı, rezervuarlı yükleme havuzu, 450 m uzunluğunda cebri boru ve santral binası bulunmaktadır.

Derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunan Demirci Regülatörü’nün temelinde büyük kaçakları engellemek için jet grout kolonlar tasarlanmıştır. Projenin iletim hattının uzunluğundan dolayı, hat boyunca toplam 25 tane sel geçidi ile kanal korunacaktır. Projenin yükleme havuzu 30 000 m3’lük aktif günlük hacme sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.Bu şekilde, düşük debiler yükleme odasında depolanarak pik saatlerde enerji üretimi amaçlanmıştır. Proje sahasının elverişsiz jeolojik durumundan dolayı santral binası da betonarme kazıklar üzerinde tasarlanmıştır. Yarı gömülü santral binasının içinde 3 adet eş büyüklükte yatay akslı Francis türbin bulunmaktadır.

Ceviz HES

Prosem Mühendislik tarafından yapılan çalışmalar sonucunda proje, tek regülatör, basınçlı iletim hattı ve tek santral yapısına indirgenerek daha yapılabilir hale getirilmiştir.
 

Proje Formülasyonu

İşveren: Arsan İnşaat

Konum: Eskişehir

Durum: Devam Ediyor 

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 4 MW

CTP Boru

Basınçlı İletim Sistemi

 

Proje Özeti

Ceviz HES, Eskişehir sınırlarında bulunan Gürleyik deresi üzerinde tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Proje, 582 m ve 470 m kotları arasındaki düşüyü kullanacak ve 1956 yılında inşaatı tamamlanan Sarıyar Baraj rezervuarına kuyruk suyunu bırakacaktır.

Ceviz HES, Gürleyik deresinin 582 m ve 470 m kotları arasında bulunmaktadır. İlk formülasyonda proje Ceviz-1 ve Ceviz-2 olmak üzere iki kademeden oluşmakta olup sistem 2 regülatör, 2 iletim hattı, 2 yükleme havuzu, 2 cebri boru ve 2 santral binasından oluşmaktadır. Prosem Mühendislik tarafından yapılan çalışmalar sonucunda proje, tek regülatör, basınçlı iletim hattı ve tek santral yapısına indirgenerek daha yapılabilir hale getirilmiştir.

Kati proje formülasyonunda Ceviz Regülatörü ve HES projesi 12 m yüksekliğinde regülatör yapısı, 3.6 km uzunluğunda CTP basınçlı boru hattı ve santral binasından oluşmaktadır. Projede CTP boru, cebri boru olarak kullanılacak olup, boru içi basınç artışını sınırlandırmak için santral binası yakınına basınç düşürücü boru ve havuz inşa edilmesi gerekli görülmüştür. Santral binası içinde 2 adet Francis türbin bulunmaktadır.

Köprüyanı HES

Bu projeyle Mavi HES proje karakteristikleri benzerdir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Maçkam Enerji

Konum: Trabzon

Durum: İşletmede

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Uzun Beton Kaplamalı Tünel

 

 

 

Proje Özeti

Köprüyanı HES, Değirmen Deresi üzerinde 702 m – 527 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmak amacıyla tasarlanmış derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Projenin inşaatı 2013 yılında başlamış olup 2015 Şubat ayında ticari faaliyete geçmiştir.

Köprüyani HES, regülatör, 2850 m uzunluğunda beton kaplamalı tünel, yükleme havuzu, 243 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. Mavi HES’in (Prosem Mühendislik tarafından tasarlanan diğer bir proje) mansabında bulunan Köprüyanı HES, Mavi HES’in kuyruksuyu ile iletim tüneline bağlanan bir kanal vasıtası ile kademeli olarak çalışmaktadır. Bu projeyle Mavi HES proje karakteristikleri benzerdir.

Yedigöl - Aksu HES

Tüneller kaplamasız olarak tasarlanmış ve sadece ihtiyaç duyulan yerlerde betonarme kaplama yapılmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren:  Makyol-İsmil Ortak Girişimi, Borusan ENBW

Yer: Ispir

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 52 MW

Kaskat Projeler

Kaplamasız Enerji Tüneli

 

 

Proje Özeti

Yedigöl HES ve Aksu HES Projeleri Aksu Deresi’nin 1 598 m ile 1 057 m kotları arasında kaskat yerleşimli kurulmuş olan derivasyonlu tipte hidroelektrik tesislerdir. Yedigöl HES Projesi 2011 yılında ticari faaliyete geçmiş olup, Aksu HES Projesinin de 2012 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Yedigöl ve Aksu Hidroelektrik Projeleri

Yedigöl ve Aksu Hidroelektrik Projeleri

Her iki projede de tirol tipi regülatörlerle alınan sular uzun basınçlı enerji tünelleriyle santrallere taşınmaktadır. Toplam tünel uzunluğu 4 800 m olan Yedigöl HES iletim hattının son 350 m’si tünel içi cebri boru olarak projelendirilmiştir. Aksu HES Projesi için toplam tünel uzunluğu 6 400 m’dir. Bunun son 400 m’si tünel içi cebri boru olarak projelendirilmiştir. Her iki santral binası da iki eşit güçte Pelton tipi ünite ihtiva etmektedir.

Yetersiz zemin etütleri ile HPI (Almanya) firmasınca hazırlanan santral kati projelerinin, santral bölgesinde karşılaşılan kalın alüvyon tabakaları sebebiyle değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda, her iki santral binasının da kati ve mimari projeleri Prosem Mühendislik tarafından yeniden hazırlanmıştır. Alüvyon zemine yerleştirilmek zorunda kalınan Aksu santral binası kazık temelli olarak tasarlanmıştır. Projeler kapsamındaki tüm tesislere ait uygulama projeleri, müşavir firma olan HPI tarafından kontrol edilerek onaylanmıştır.

 

Saran HES

Göksu Nehri oldukça yüksek akımlara sahip bir akarsudur. Dolayısıyla proje tesisleri de bu yüksek debileri en optimum oranda kullanacak şekilde planlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Egemen Enerji

Konum: Mersin

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Üç Farklı Cebri Boru

 

 

 

 

 

 

Proje Bilgileri

Saran HES Projesi Mersin ili Mut ilçesi sınırları içerisinde, Göksu Nehri üzerinde tesis edilecek olan derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Proje Göksu Nehri’nin 150.50 m ile 123.00 m kotları arasındaki potansiyeli değerlendirecek şekilde planlamıştır.  

Göksu Nehri oldukça yüksek akımlara sahip bir akarsudur. Dolayısıyla proje tesisleri de bu yüksek debileri en optimum oranda kullanacak şekilde planlanmıştır. Regülatör yapısı ile çevrilen akımlar 9.5 km uzunluğunda bir iletim yapısı ile yükleme havuzuna taşınmaktadır. Bu hattın 8.6 km’lik kısmı trapez kanal, diğer 900 m’lik kısmı ise kapalı kanal olarak tesis edilecektir. Yükleme havuzunda toplanan akımlar, proje debilerinin yüksek olması nedeniyle 3 ayrı cebri boru hattı ile santral binası içerisindeki türbinlere iletilecektir. Bu sayede, ayrıca branşman yapısına ihtiyaç kalmamaktadır.

Santral binasının yerleştirileceği noktada dere yatağı kotu 128 m mertebesindedir. Bu sebeple, santral binası kuyruksuyu su seviyesini 123 m kotlarına indirebilmek amacıyla yaklaşık 4 km boyunca nehir tarama kazısı yapılacaktır.

Arpa Regülatörü ve HES

İletim yapısı tipi tünel-şaft olarak seçilerek projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: BM Holding

Yer: Artvin

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 33 MW

Yüksek Basınçlı enerji Tüneli

Çelik Fiber Tel Takviyeli Betonarme Tünel Kaplaması

100m Şaft

 

 

Proje Özeti

Arpa HES, Arpa Deresi üzerinde 1005 – 660.60 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Tesisin inşaatı devam etmekte olup 2012 yılı başında ticari faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Arpa Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi

Arpa Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi

Proje; Arpa Deresi’nin 997 m talveg kotundaki regülatör yapıları, 1 670 m uzunluğunda serbest yüzey akışlı tünel, sekizgen kesitli yükleme havuzu, 100 m derinliğinde düşey şaft, 1 750 m uzunluğunda çelik fiber takviyeli beton kaplamalı basınçlı tünel, tünel içerisinde tehlike vana odası, 600 m’si tünel içinde, 230 m’si tünel dışında bulunan çelik cebri boru, 3 eşit güçte Pelton tipi türbin ihtiva eden santral binası ve kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır. İletim yapısı tipi tünel-şaft olarak seçilerek projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir. Yükleme havuzu, topografyanın çok dik olmasından dolayı kazı miktarlarının azaltılması amacı ile sekizgen olarak projelendirilmiş ve tabanına da düşey şaft bağlanmıştır. Basınçlı tünelin kazısı için, şaft ve basınçlı tünelin kesiştiği noktaya bağlanan 282 m uzunluğunda yaklaşım tüneli projelendirilmiş, böylece enerji tüneli kazısı iki aynadan devam ettirilmek suretiyle inşaat süresi kısaltılmıştır. Yaklaşım tünelinin şaft ve basınçlı tünel ile kesiştiği noktada 100 m su basıncına dayanıklı sızdırmaz bir kapı bulunmakta olup yaklaşım tünelinin, işletme aşamasında da bakım amacıyla kullanılması sağlanmıştır. Jeolojik ve hidrolik nedenlerden dolayı enerji tüneli kaplamalı olarak projelendirilmiştir. Tesis edilen 1 750 m uzunluğunda modifiye atnalı kesitli basınçlı tünelde çelik fiber takviyeli beton kullanılarak kemer bölgesindeki donatı ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle inşaat süresi ve maliyeti önemli ölçüde azaltılmış ve tünelin durabilitesi arttırılmıştır. Tünel içerisindeki 300 m’ye ulaşan hidrostatik basıncın kaya tarafından taşınamadığı kesimlerde tünel içerisinde mesnet kütleleri ile sabitlenmiş çelik cebri boru kullanılmıştır. İletim hattı içerisinde biriken suyun hacmi ve sistemin basınçlı olması göz önünde bulundurularak, tünel içerisinde tehlike vanası ihtiva eden betonarme vana odası inşa edilmiştir.

Angutlu I-II

Yapılaşma oranının fazla olduğu ilçe merkezinde yer alan Angutlu HES projelerinde, kamulaştırma maliyetleri de göz önüne alınarak iletim hatları basınçlı tünel olarak projelendirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Türkerler İnşaat

Yer : Giresun

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç: 24 MW

Enerji Tüneli

Su Darbesi Analizi

Basınç Sınırlama Vanaları

Kanat "Flap" Kapak

 

Proje Özeti

Angutlu HES Projeleri, Karadeniz Bölgesi'nde, Giresun İli Dereli İlçesi sınırları içerisinde bulunmakta olup Aksu Deresi’nin 220 m ile 100 m kotları arasında kaskat yerleşimli kurulmuş olan derivasyonlu tipte hidroelektrik tesislerdir. Aksu Deresi üzerinde 722 km2 yağış alanına sahip Angutlu – I Regülatörü Angutlu – I HES'e, 782 km2 yağış alanına sahip Angutlu – II Regülatörü ise Angutlu – II HES'e su çevirmektedir.

Her iki projenin formülasyonu benzer olup, regülatörler vasıtasıyla alınan sular basınçlı enerji tünelleri ile santral binasındaki 2 büyük 1 küçük yatay Francis tipteki ünitelerle türbinlenmektedir. Angutlu-I santralinin hemen mansabında ve Dereli ilçe merkezi yakınında yer alan Angutlu-II Regülatörü, dolusavağında tesis edilen 5 adet 8 m genişlikteki kanat kapaklar (flap gate) vasıtasıyla 680.94 m3/s’lik Q500 taşkın debisini geçirecek şekilde tasarlanmıştır. Yapılaşma oranının fazla olduğu ilçe merkezinde yer alan Angutlu HES projelerinde, kamulaştırma maliyetleri de göz önüne alınarak iletim hatları basınçlı tünel olarak projelendirilmiştir. Tünellerin basınçlı tasarlanması neticesinde yükleme havuzu ve cebri boru imalatlarına gerek kalmamış, uzun basınçlı tünel boyunca oluşacak su darbesi etkisini azaltabilmek için ise denge bacası yerine maliyet ve yer tasarrufu sağlayan “Basınç Sınırlama Vanaları” (PRV) tercih edilmiştir. Bu şekilde projelerin olumsuz çevresel etkileri ile inşaat ve kamulaştırma maliyetleri büyük oranda azaltılmış, proje tesislerinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapımı da temin edilmiştir. Santral binalarında tesis edilen basınç sınırlama vanalarının sisteme adaptasyonu ve ilgili su darbesi analizleri Prosem Mühendislik tarafından yapılmıştır.

 

Akşar Regülatörü ve Nazar HES

Proje formülasyonu değiştirilerek revize yapılabilirlik raporu hazırlanmış, projenin kamulaştırma maliyetleri ve olumsuz sosyal ve çevresel etkileri en aza indirilirmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Akşar - Nazar Enerji

Yer: Bitlis

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 33 MW

Rezervuar

Yüksek Regülatör

Enerji Tüneli

Denge Bacası

Su Darbesi Analizi

 

Proje Özeti

Akşar Regülatörü ve Nazar HES projesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde, Sutopu Deresi üzerinde bulunmaktadır. Bu dere üzerinde toplam 1 000 km2 yağış alanına sahip Akşar Regülatörü, Nazar HES'e su çevirmektedir.

Akşar Regülatörü ve Nazar HES projesinin 2005 yılında hazırlanan yapılabilirlik raporunda, proje iki regülatör, 10.5 km uzunluğunda iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binasından oluşacak şekilde planlanmıştır. Prosem Mühendislik tarafından yapılan arazi ve harita çalışmaları neticesinde iletim hattının yüzeyden götürülmesinin ekonomik ve çevresel yönden uygulanabilir olmadığı belirlenmiştir. Proje formülasyonu değiştirilerek revize yapılabilirlik raporu hazırlanmış, projenin kamulaştırma maliyetleri ve olumsuz sosyal ve çevresel etkileri en aza indirilirmiştir. Yeni formülasyon iki regülatörlü sistem yerine günlük depolamalı tek bir regülatör, iletim kanalı yerine de basınçlı tünel ve denge bacasından oluşmaktadır. Jeolojik ve hidrolik nedenlerden dolayı 4.00 m iç çapındaki modifiye atnalı kesitli 7.500 m uzunluğundaki enerji tüneli kaplamalı olarak projelendirilmiştir. Kaplama kalınlığı ve donatı miktarı tünel üzerindeki hidrostatik basınçlar göz önüne alınarak üç farklı tipte tasarlanmıştır. Tünelin, hidrostatik basıncın kaya tarafından taşınamadığı kesimleri ve denge bacası şaftı ile santral arasındaki bölümlerinde çelik kaplama kullanılmıştır. Basınç artışlarını makul seviyelerde tutabilmek amacıyla jeolojik açıdan uygun olan santrale en yakın bölgede 6.00 m çapında 58.00 m derinliğinde bir şaftla enerji tüneline bağlanan, 15.00 m çapında 21.00 m yüksekliğinde üst haznesi bulunan denge bacası tasarlanmıştır. Tüm bu değişiklikler neticesinde 150 000 m3 ’lük depo hacmi elde edilmiş, projenin puant dönem enerji üretimi arttırılmıştır. Santral binasında iki adet eşit güçte yatay Francis tipi türbin tesis edilmiş, regülatör bünyesinde de dereye bırakılan can suyunun enerjisinden faydalanmak üzere 300 kW gücünde bir türbin kurulmuştur.

 

Hunut HES

Topografyanın dik olmasından dolayı kazı miktarlarının azaltılması amacı ile üç projede de yükleme havuzları dairesel olarak projelendirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren : Gözütok Enerji

Konum : Erzurum

Durum : Tamamlandı

 

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 36 MW

Proje Formülasyonu Geliştirme

Yapılabilirlik Çalışmaları

Teknik Değerlendirme Raporu

 

 

Proje Özeti

Hunut HES Projeleri Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Çoruh Nehri Havzası’nda, Çoruh Nehri’nin yan kolu olan Hunut (Çamlıkaya) Deresi üzerinde, Erzurum İli İspir İlçesi sınırları içinde yer almaktadır. Projeler planlama aşamasındadır.

Hunut-I HES Çamlıkaya Deresi’nin 1810 m ile 1665 m kotları arasındaki, Hunut-II HES 1667 m ile 1345.50 m kotları arasındaki ve Hunut-III HES Projesi de 1347.50-1130 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirecek şekilde planlanmıştır. Topografyanın dik olmasından dolayı kazı miktarlarının azaltılması amacı ile üç projede de yükleme havuzları dairesel olarak projelendirilmiştir. Ayrıca iletim hattı betonarme kanal yerine CTP boru olarak tasarlanmıştır. Bu sayede iletim hattı imalatı süresinden önemli bir kazanç sağlanacaktır.

Hunut-I ve Hunut-III projelerinin debi ve düşü kademelerine dayanarak Francis Türbin kullanılmıştır. Bu iki projede minimum türbin debisi etkisini azaltabilmek amacıyla iki büyük bir küçük ünite türbin planlanmıştır. Hunut-II HES projesinin düşüsü ve debisi göz önüne alındığında bu proje için en uygun seçim Pelton Tipi türbindir. Hunut-II HES Projesi’nde 2 eşit kapasiteli Pelton Türbin kullanılmıştır.