Demirci HES

Demirci HES

Demirci Regülatörü, derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunmaktadır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Asa Enerji

Konum: Rize

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 13 MW

Jet Grout Kolonlar

Yarı Gömülü Tip Santral 

 

 

Proje Özeti

Demirci HES, Karadeniz Bölgesi Kastamonu sınırları içerisinde Gökırmak üzerinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Proje inşaatı Eylül 2012’de başlamış olup 2014 yılında inşaatın tamamlanıp işletmeye açılması planlanmaktadır.

Demirci HES Kızılırmak’ın önemli bir kolu olan Gökırmak üzerindedir ve projenin membasında pek çok regülasyonlu proje bulunmaktadır. Demirci HES kapsamında regülatör, 21 km uzunluğunda trapez iletim hattı, rezervuarlı yükleme havuzu, 450 m uzunluğunda cebri boru ve santral binası bulunmaktadır.

Derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunan Demirci Regülatörü’nün temelinde büyük kaçakları engellemek için jet grout kolonlar tasarlanmıştır. Projenin iletim hattının uzunluğundan dolayı, hat boyunca toplam 25 tane sel geçidi ile kanal korunacaktır. Projenin yükleme havuzu 30 000 m3’lük aktif günlük hacme sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.Bu şekilde, düşük debiler yükleme odasında depolanarak pik saatlerde enerji üretimi amaçlanmıştır. Proje sahasının elverişsiz jeolojik durumundan dolayı santral binası da betonarme kazıklar üzerinde tasarlanmıştır. Yarı gömülü santral binasının içinde 3 adet eş büyüklükte yatay akslı Francis türbin bulunmaktadır.