Sedef HES

Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir
 

Proje Bilgileri

İşveren: Elif Grup Enerji

Konum: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 5 MW

Gömülü Cebri Boru

 

Proje Özeti

Sedef HES, suyunu Deliçay’ın yüksek kotlarında, 2 ayrı dere kolu üzerinde bulunan tirol tipi regülatörlerden sağlayan derivasyon tipi bir hidroelektrik tesistir. Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir. 

Proje, 557 m kotunda Akçay Deresi üzerindeki Sedef-1 Regülatörü, 870 m kotunda Güvercinlik Deresi üzerinde bulunan Sedef-2 Regülatörü , 2 cebri boru hattı ve 2 Pelton türbinli santral binasından oluşmaktadır. Toplam cebri uzunluğu 3 720 m  olup borular gömülü, spiral kaynaklı, ve 0.7 m -  0.9 m çaplarındadır.

Proje yoğun yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Projenin klasik formülasyonda tasarlanması halinde, yükleme havuzu veya bir denge bacası ve bunlara bağlı ulaşım yolları inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir ve bu inşaatların olumsuz çevresel ve sosyal etkileri incelendğinde klasik formülasyon uygulamasının imkansız olduğu görülmüştür. Bu çerçevede cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla proje uygulanabilir hale getirilmiş olup, olası çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilmiştir. Ek olarak inşa süresi de kısaltılmış olup, maliyetler de azaltılmıştır.