Saran HES

Göksu Nehri oldukça yüksek akımlara sahip bir akarsudur. Dolayısıyla proje tesisleri de bu yüksek debileri en optimum oranda kullanacak şekilde planlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Egemen Enerji

Konum: Mersin

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Üç Farklı Cebri Boru

 

 

 

 

 

 

Proje Bilgileri

Saran HES Projesi Mersin ili Mut ilçesi sınırları içerisinde, Göksu Nehri üzerinde tesis edilecek olan derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Proje Göksu Nehri’nin 150.50 m ile 123.00 m kotları arasındaki potansiyeli değerlendirecek şekilde planlamıştır.  

Göksu Nehri oldukça yüksek akımlara sahip bir akarsudur. Dolayısıyla proje tesisleri de bu yüksek debileri en optimum oranda kullanacak şekilde planlanmıştır. Regülatör yapısı ile çevrilen akımlar 9.5 km uzunluğunda bir iletim yapısı ile yükleme havuzuna taşınmaktadır. Bu hattın 8.6 km’lik kısmı trapez kanal, diğer 900 m’lik kısmı ise kapalı kanal olarak tesis edilecektir. Yükleme havuzunda toplanan akımlar, proje debilerinin yüksek olması nedeniyle 3 ayrı cebri boru hattı ile santral binası içerisindeki türbinlere iletilecektir. Bu sayede, ayrıca branşman yapısına ihtiyaç kalmamaktadır.

Santral binasının yerleştirileceği noktada dere yatağı kotu 128 m mertebesindedir. Bu sebeple, santral binası kuyruksuyu su seviyesini 123 m kotlarına indirebilmek amacıyla yaklaşık 4 km boyunca nehir tarama kazısı yapılacaktır.