Paşa Regülatörü ve HES

Yükleme havuzu ile birlikte günlük regülasyonu sağlayacak 50 000 m³’lük hacim temin edilmiştir
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Bolu

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 9 MW

Yarı Gömülü Santral

Uzun Betonarme Kondüvi

Kondüvi İçerisinde Depolama

Betonarme Sifon

 

 

Proje Özeti

Paşa HES Bolu Çayı’nın 593 m ile 512 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesis olup 2010 yılında ticari faaliyete geçmiştir.

Paşa Hidroelektrik Santral Projesi

Paşa Hidroelektrik Santral Projesi

Proje; regülatör yapıları, 6 000 m uzunluğunda iletim hattı, yükleme havuzu, 700 m uzunluğunda cebri boru, santral binası ve kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır. Regülatör yerindeki siltli-killi alüvyon derinliği 16 m’dir. Bu kalın alüvyon tabakasının kaldırılması ekonomik yönden uygulanabilir olmadığından regülatör yapıları alüvyon üzerine oturtulmuştur. Zemin gerilmeleri taşıma gücüne göre etüt edilerek zeminin mevcut durumuyla taşıyabileceği şekilde yapı temelleri projelendirilmiş, ayrıca bir zemin iyileştirmesi yapılmayarak ilave maliyetlerden kaçınılmıştır. Proje sahasının 1. derece deprem bölgesi olması, heyelanlı ve heyelan potansiyeli taşıyan bir alan olması ve vejetasyonun yoğun olması sebebiyle iletim yapısı betonarme kondüvi olarak tasarlanmıştır. 300 m uzunluğunda ve maksimum 4 atü basınçlı betonarme sifon ihtiva eden iletim hattı depo olarak çalışabilecek şekilde projelendirilmiş ve yükleme havuzu ile birlikte günlük regülasyonu sağlayacak 50 000 m3’lük hacim temin edilmiştir. Santral binası yarı gömülü tipte olup, regülasyon oranını arttırmak amacıyla farklı güçte seçilen iki adet yatay eksenli Francis ünite içermektedir.