Mavi HES

Çok apik bir arazide tesis edilecek olan yükleme havuzunun dairesel seçilmesi ile kazı kübajı oldukça azaltılmış ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : Cese Enerji

Yer: Trabzon

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Rezervuar

Yüksek Regülatör

Dairesel Yükleme Havuzu

Yarı Gömülü Santral

 

 

Proje Özeti

Mavi HES, Hamsiköy Deresi’nin 894 m ile 706 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte hidroelektrik tesistir. 2010 yılı içerisinde başlayan inşaatının 2012 yılı içerisinde tamamlanarak tesisin ticari faaliyete geçmesi beklen-mektedir.

Proje, regülatör yapıları, 3 738 m uzunluğunda beton kaplı tünel, dairesel yükleme havuzu, 236 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. İletim yapısı tipi tünel olarak belirlenmiş ve projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir. Proje kapsamında 12 m çapında ve 18.15 m yüksekliğinde dairesel kesitli yükleme havuzu bulunmaktadır. Çok apik bir arazide tesis edilecek olan yükleme havuzunun dairesel seçilmesi ile kazı kübajı oldukça azaltılmış ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır. Regülatör rezervuarı ile tünel ve yükleme havuzu içerisinde toplam 84 000 m3 depolama yapabilecek şekilde projelendirilen sistem sayesinde tesiste günlük regülasyon sağlanacaktır. İki adet eşit güçte yatay Francis tipi ünite ihtiva eden santral binası yarı gömülü olarak projelendirilmiştir.