Manavgat HES

Projenin ana karakteristiklerinden biri 1500 metre
uzunluğundaki cebri boru hattıdır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: BM Holding

Konu: Antalya

Durum: Tamamladı

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 10 MW

Uzun Cebri Boru

Basınç Düşürücü Vanalar (PRV)

 

Proje Özeti

İnşaatına henüz başlanmamış olan Manavgat Regülatörü ve HES Projesi Manavgat Çayının 815.00 m –710.00 m arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır. 

Proje, regülatör yapıları, uzun cebri boru ve iki büyük biri küçük olmak üzere toplamda üç adet Francis türbin ihtiva eden santral binasından oluşmaktadır. Projenin ana karakteristiklerinden biri 1500 metre uzunluğundaki cebri boru hattıdır. Geleneksel tipte basınçsız iletim hattı yerine, dere yatağının hemen yanında gömülü tesis edilecek basınçlı CTP boru olarak tasarlanmış iletim hattının projenin ekonomik ve uygulanabilirliği açısından daha olumlu olduğu görülmüştür. Böylece projenin kamulaştırma maliyetleri azaltılmış ve olumsuz sosyal ve çevresel etkileri en aza indirilmiştir. CTP boru hattındaki basınç artışlarını makul seviyelerde tutabilmek amacıyla santral binasında basınç düşürücü vanalar (PRV) tesis edilecektir. İki büyük, bir küçük toplam üç adet yatay Francis tipi türbinin bulunduğu santral binasında düşük debilerde de enerji üretimi yapılabilecektir.