Kızılırmak Kargı Barajı ve HES

Proje alanı, Türkiye’deki depremlerden birinci derece sorumlu olan Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS) içinde yer almaktadır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Akel Enerji

Yer: Çorum

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç: 104 MW

SSB Baraj

Rezervuar

Enerji Tüneli

Sismik Risk Değerlendirmesi

 

Proje Özeti

Kargı Barajı ve HES, Kızılırmak üzerinde planlanan baraj tipi bir hidroelektrik tesistir. Projenin membasında işletme halindeki Yamula, Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya ve Obruk Barajı gibi büyük depolamalı tesisler ile çok sayıda içme suyu ve sulama projesi yer almaktadır. Mansabında ise inşa halindeki Boyabat Barajı bulunmaktadır.

1997 yılında EİE tarafından DOLSAR müşavirliğiyle hazırlanan fizibilite raporunda santral, fay hattından uzakta olabilmesi amacıyla gövdenin yakınında ve yeraltında tasarlanmıştır. Prosem Mühendislik, projenin sismik tehlike durumunu hassas bir şekilde belirlemek için ilave çalışmalar yapmıştır. Bunlardan ilki olan “Aktif Tektonik Araştırma Raporu”, 2007 yılında ODTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Aktif Tektonik ve Deprem Araştırma Lab. / Prof. Dr. Ali Koçyiğit tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda 1997 raporunda regülatör yapısının yerleştirildiği Geyiktepe aksındaki cebri boru (şaft) ve yer altı santral yerinin Hacıhamza - Dodurga Fay Kuşağı’ndaki aktif faylar üzerinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, Geyiktepe aksının sol yamacını oluşturan Ardıçköy alüvyon yelpazesinin, yüksek sıvılaşma riski nedeniyle Kargı Barajı için risk oluşturduğu tespit edilmiştir. İkinci çalışma ise, “Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santral Yeri ve Tünel Yapısı İçin Deprem Tehlikesi Ön Hesapları” olup, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Polat Gülkan ve Sacramento’da bulunan California Jeolojik Araştırmalar Dairesinden Dr. Erol Kalkan tarafından 2007 yılında hazırlanmıştır. 2008 yılında da “Kargı HES Projesi Dört Farklı Aks Yeri İçin Yapılan Kamulastırma ve Relokasyonlara İlişkin Kamulastırma Etüd Raporu” hazırlatılmıştır. Prosem Mühendislik tarafından 2008 yılında hazırlanan revize fizibilite raporunda, bu raporlar ve mevcut etütler göz önünde bulundurularak baraj aks yeri alternatifleri üzerinde detaylı çalışmalar yapılmış ve en uygun alternatif belirlenmiştir.

Projenin enerji üretiminde maksimum düşüden faydalanabilmek için işletme su seviyesi, taşkın su seviyesi ile aynı tutulmuştur. İşletme su seviyesi olan 406 m kotunda göl alanı 5.79 km2, göl hacmi ise 20.78 hm3’dür. Rezervuarda 15.17 hm3’lük aktif hacim bulunmaktadır. Sualma yapısı ile alınan sular, üzerinde denge bacası bulunan 11.5 km’lik enerji tüneli ile bir adet Francis tipi türbin ihtiva eden santral binasına iletilmektedir.