Kezer HES

En yüksek enerji üretimini elde etmek için, işletme su seviyesi, maksimum taşkın seviyesi ile kapaklı kontrollü savak yapısıyla eşitlenerek en yüksek düşü elde edilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Siirt

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 13 MW

Kapaklı Kontrollü Savak

Yükleme Havuzu

3 Ayrı Cebri Boru 

Proje Özeti

Kezer HES Siirt ili sınırları içinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Kezer Çayı üzerinde 577 m – 532 m kotları arasında bulunan enerji potansiyeli, regülatör, 8.7 km uzunluğunda iletim hattı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binası aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilmektedir.

Kezer HES, Kezer Çayı üzerinde 577 m – 532 m kotları arasında bulunan enerji potansiyelini kullanmaktadır. Projenin membasında inşa halinde bulunan Şirvan Barajı ve HES projesi bulunmaktadır. Enerji potansiyeli hesaplamaları bu tesisin etkileri de hesaba katılarak incelenmiştir.

En yüksek enerji üretimini elde etmek için, işletme su seviyesi, maksimum taşkın seviyesi ile kapaklı kontrollü savak yapısıyla eşitlenerek en yüksek düşü elde edilmiştir.

Kezer Deresi suyu 8.7 km uzunluğundaki trapez kanala çevrilmektedir. Bu kanalın sonunda ise gelen su, yükleme havuzundan 3 cebri boru hattına iletilmektedir. Bu hatlar da santral binası içindeki 3 Francis türbine bağlanmaktadır. Tek cebri boru hattı ile üç cebri boru hattı içeren formülasyonlardan hangisinin daha ekonomik çıkacağını belirlemek için yapılan optimizasyon çalışmalarında maliyet, taşıma, montaj vb. gibi pek çok kalem dikkate alınmış olup bu çalışma sonucunda 3 borulu hattın daha ekonomik olacağı belirlenmiştir.