Kayraktepe Barajı ve HES

Kayraktepe Barajı taşkın koruma, enerji üretimi ve sulama amaçlı bir projedir.
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding 

Yer: Mersin

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Nehir Tipi

Kurulu Güç : 254 MW

Çevreye Duyarlı Tasarım

Havza Planlama

Taşkın Koruma Planlaması

Sulama Planlaması

Enerji Planlaması

 

Proje Özeti

Kayraktepe Barajı ve HES Projesi 30 yılı aşkın süredir gündemdedir, ancak çeşitli nedenlerden dolayı yapılamamıştır. Kayraktepe Barajı’nın yapılmasının önündeki en büyük engel büyük rezervuarı nedeniyle oluşacak olumsuz çevresel ve sosyal etkiler ile yüksek kamulaştırma maliyetidir. Bu sebeple Kayraktepe Barajı’nın formülasyonunda değişiklik yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kayraktepe Barajı taşkın koruma, enerji üretimi ve sulama amaçlı bir projedir. Dolayısıyla, geliştirilecek yeni formülasyonun bu ihtiyaçları karşılaması gerekmektedir. Yeni geliştirilen formülasyonda bir büyük baraj yapmak yerine beş adet nehir tipi hidroelektrik santral ve bir adet orta büyüklükte baraj alternatifi değerlendirilmiştir. Projenin rezervuar hacmi küçültüldüğünde ise, barajın özellikle taşkın faydasının azalması söz konusu olmaktadır. Bu sebeple, Prosem Mühendislik tarafından Kayraktepe Barajı için detaylı bir havza planlaması yapılmıştır.

Kayraktepe Barajı Göksu Nehri üzerindedir. Projenin membasında Göksu Nehri ile Ermenek Çayı birleşmektedir. Bu sebeple havza planlaması yapılırken Ermenek Çayı üzerindeki Ermenek ve Gezende Barajları ile Göksu Nehri üzerinde planlama aşamasındaki Mut Barajı hesaplara dâhil edilmiştir. Her bir barajın havzaları belirlenmiş, ardından bu havzalardan ve ara havzalardan gelebilecek taşkın hidrografları oluşturulmuştur. Bu barajlarda taşkın öteleme çalışması yapılmış ve Kayraktepe Barajı’nın taşkın giriş hidrografları elde edilmiştir. Son olarak Kayraktepe Barajı’nda taşkın ötelemesi yapılmış ve barajın çıkış akımı belirlenmiştir. Silifke İlçesi ve Silifke Ovası için su yüzü hesaplamaları yapılmış ve su altında kalan yerler belirlenmiştir. Sonuç olarak yeni formülasyonda önerilen barajın kapasitesinin taşkın koruma için yeterli olduğu detaylı çalışmalar sonucunda ortaya koyulmuştur. Bu çalışmalar kullanılarak, 2011 yılında DSİ Adana Bölge Müdürlüğü tarafından “Kayraktepe Barajı Revize Hidroloji Çalışmaları Raporu” yayınlanmıştır.