Kayaköprü I-II HES

Kayaköprü I HES cebri borusunun 156 m ve 101 m’lik iki farklı kesimi, arazi şartları ve kamulaştırma sorunları nedeniyle yeraltından eğik çakma yapılarak geçirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Arsan Enerji

Yer: Giresun

Durum: Tamamlandı

 

 

Tasarım Detayları 

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 40 MW

Kaskat Projeler

Tünel İçerisinde Günlük Depo

Kaplamasız Uzun Tünel

Dairesel Yükleme Havuzu

 

 

Proje Özeti

Kayaköprü I HES ve Kayaköprü II HES projeleri aynı dere üzerinde kaskat kurulmuş olan derivasyonlu tipte hidroelektrik tesislerdir. Projelerin inşaatı devam etmekte olup 2012 yılında ticari faaliyete geçmeleri planlanmaktadır.

Kayakopru 1 - 2 Hidroelektrik Santral Projeleri

Kayakopru 1 - 2 Hidroelektrik Santral Projeleri

Kayaköprü I HES Yağlı Dere’nin 853.55 m ile 582 m kotları arasındaki, Kayaköprü 2 HES ise 582 m ile 500 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır. Projelerin belirgin özelliği uzun iletim tünellerine sahip olmasıdır. İletim tünellerinin uzunlukları Kayaköprü I HES için 6 767 m, Kayaköprü II HES için 2 745 m’dir. Bu projelerde iletim tünelleri günlük depo olarak kullanılacak şekilde projelendirilerek, tünel boylarının uzun olmasından önemli bir fayda sağlanmıştır. Depo hacmi Kayaköprü I HES için 42 300 m3, Kayaköprü II HES için ise 22 000 m3’tür. İletim tünellerinde Kayaköprü I HES için 4.40 m çap - 4.40 m yükseklik, 5.40 m çap – 4.90 m yükseklik ve 5.40 m çap - 5.10 m yükseklik olarak 3 farklı kazı kesiti, Kayaköprü II HES için ise 4.40 m çap – 4.40 m yükseklik olarak tek tip kazı kesiti kullanılmıştır. Topografyanın çok dik olmasından dolayı kazı miktarlarının azaltılması amacı ile her iki projede de yükleme havuzları dairesel olarak projelendirilmiştir. Ayrıca Kayaköprü I HES cebri borusunun 156 m ve 101 m’lik iki farklı kesimi, arazi şartları ve kamulaştırma sorunları nedeniyle yeraltından eğik çakma yapılarak geçirilmiştir. Projelerin günlük depoya sahip olmasının sağladığı avantaj ile iki eşit güçte Francis tipi ünite, enerji kaybına yol açmadan kullanılabilecektir.