Karakaya HES

Cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Sultanmurat Enerji

Konum: Trabzon

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 9 MW

Gömülü Cebri Boru

 

Proje Özeti

Karakaya HES, suyunu Değirmendere’nin yüksek kotlarında, 2 ayrı dere kolu üzerinde bulunan tirol tipi regülatörlerden sağlayan derivasyon tipi bir hidroelektrik tesisidir. Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir.

Proje, 800 m kotunda Bekçiler Deresi üzerindeki Karakaya Regülatörü, 800 m kotunda Haranoy Çayı üzerinde bulunan Haranoy Regülatörü, 2 cebri boru hattı ve 2 Pelton türbinli santral binasından oluşmaktadır. Toplam cebri boru uzunluğu 3 500 m olup, borular gömülü, spiral kaynaklı, ve 1.2 m -  1.3 m çaplarındadır.

Proje yoğun yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Projenin klasik formülasyonda tasarlanması halinde, yükleme havuzu veya bir denge bacası ve bunlara bağlı ulaşım yolları inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir ve bu inşaatların olumsuz çevresel ve sosyal etkileri incelendğinde klasik formülasyon uygulamasının imkansız olduğu görülmüştür. Bu çerçevede cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla proje uygulanabilir hale getirilmiş olup, olası çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilmiştir. Ek olarak inşa süresi de kısaltılmış olup, maliyetler de azaltılmıştır.