Kaletepe HES

Günlük depolamanın sağladığı avantajla santralde iki eşit güçte Francis türbin tesis edilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Kayı İnşaat

Konum: Erzurum

Durum: Tamamlandı 

 

 

Tasarım
Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Sert İklim Koşulları

Günlük Depoya Sahip Yükleme Havuzu

5 Adet Regülatör

Uzun Sifonlar

 

Proje Özeti

Kaletepe HES, Ziyaret ve Yağcılar Dereleri’nin yüksek kotlarında, beş farklı koldan tirol tipi regülatörler ile su toplayan derivasyonlu tipte bir hidroelektrik santral projesidir. Proje 2009 yılı itibariyle ticari faaliyete başlamıştır. Kaletepe HES, beş regülatörü, uzun iletim hattı, günlük depoya sahip bir yükleme havuzu, uzun cebri borusu ve zorlu iklim koşullarıyla karakterize olan bir projedir.

Kaletepe Hidroelektrik Santral Projesi
Kaletepe Hidroelektrik Santral Projesi

İletim hattı 0.80 m – 1.60 m arası farklı çaplarda toplam uzunluğu 11 154 m olan U-PVC boru ile teşkil edilmiştir. İletim hattında üç adet sifon yer almaktadır. Bu sifonların boyları 193.90 m, 823.00 m ve 391.80 m’dir. Günlük regülasyon imkanı sayesinde üretimin günün belirli saatlerinde yapılması ve günün geri kalan kısmında durmasının oluşturabileceği don zararlarını önleyebilmek için iletim hattı ile cebri boru don derinliğinin altında gömülü olarak inşa edilmiştir. Proje kapsamında 5 adet regülatör bulunduğundan ve bunların her birinde ayrı ayrı depo yapılması uygulanabilir olmadığından, topoğrafyanın izin verdiği şekliyle yükleme havuzu 30 000 m3 hacminde günlük regülasyon sağlayacak bir rezervuar ile birlikte tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bu sayede minimum türbin debisi sınırlamasından dolayı oluşabilecek enerji üretimi kaybı ortadan kaldırılmış ve puant dönem enerji üretim miktarı artırılmıştır. Depolamanın sağladığı avantajla santralde iki eşit güçte Francis türbin tesis edilmiştir.