Enerji Projeleri Geliştirme - Arnavutluk

Toplamda 13 adet proje geliştirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren : Asia Albania S.r.l 

Yer: Arnavutluk

Durum: Tamamlandı

 

Hizmet 

Detayları

Kurulu Güç 58 MW

Üç Farklı Havza

Proje Geliştirme

Yapılabilirlik Çalışmaları

İmtiyaz Hakkı Raporları

 

Proje Özeti

Prosem Mühendislik tarafından Asia Albania S.r.l Firması’na toplam 58 MW’lık proje için müşavirlik hizmetleri verilmiştir. Müşavirlik hizmetleri Tecsult Inc. firmasıyla ortak yürütülmüştür.

Yapılan çalışmalar projelerin geliştirilmesiyle başlamıştır. Projelerin geliştirileceği dereler ofis ve arazi çalışmalarında incelenmiş ve bu çalışmaların sonucunda proje kotları belirlenmiştir. 3 dere üzerinde toplam 13 adet proje geliştirilmiştir.

Proje müşavirliği kapsamında, projelerin hidrolojisi çalışılmış, hidrolik boyutlandırmalar yapılmış, proje maliyetleri belirlenmiş, projelerin kurulu güçleri ve enerji üretimleri hesaplanmış, projenin riskli yanları belirlenmiş, proje yerlerinde arazi gözlemleri yapılmış ve gözlemlere dayalı görüşler belirtilmiş ve bu çalışmalara dayanan değerlendirme raporları firmaya iletilmiştir. Ayrıca, proje hidrolojisini daha net belirleyebilmek amacıyla proje alanında akım gözlem istasyonu kurulumu yapılmıştır. İstasyon kurulması işleri de Prosem Mühendislik tarafından yapılmıştır.