Devecikonağı Barajı ve HES

Dolusavağı beş adet radyal kapakla kontrol edilen projenin işletme su seviyesi, taşkın su seviyesi ile aynı tutularak enerji üretiminde maksimum düşüden faydalanılması sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Bursa

Durum: İşletmede

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç : 29 MW

SSB Baraj

Rezervuar

Sulama

Büyük Radyal Kapaklar

Yarı Gömülü Santral

Düşey Kaplan Türbin

 

 

Proje Özeti

Devecikonağı Barajı ve HES, Emet Çayı üzerinde inşa edilmekte olan baraj tipi bir hidroelektrik tesistir. Projenin inşaatına 2010 yılının Eylül ayında başlanmış olup tesisin 2012 yılı içerisinde ticari faaliyete başlaması beklenmektedir. Projenin membasında Kızkayası Barajı ve HES Projesi planlanmıştır.

Devecikonağı Barajı ve HES projesi baraj gövdesinin SSB olması ve gövdesinin talvegden itibaren 24.1 m yükseklikte olması sebebiyle dolusavak yapısı 2 545.00 m3/s’lik Q500 taşkın debisine göre projelendirilmiştir. Dolusavağı beş adet radyal kapakla kontrol edilen projenin işletme su seviyesi, taşkın su seviyesi ile aynı tutularak enerji üretiminde maksimum düşüden faydalanılması sağlanmıştır. İşletme su seviyesi olan 95 m kotunda baraj rezervuar alanı 660 000 m2, hacmi ise 6.2 hm3’dür. Baraj rezervuarında günlük regülasyonu sağlamak amacıyla 1.9 hm3’lük aktif hacim bulunmaktadır. Proje bünyesinde inşaa edilen gövdenin kret uzunluğu dolusavak dahil 298 m, toplam SSB hacmi ise 60 000 m3’tür. Baraj eteğinde kurulan yarı gömülü tipteki santral binasında her biri 57.5 m3/s hidrolik kapasiteli iki büyük, 5.00 m3/s hidrolik kapasiteli bir küçük olmak üzere toplam üç adet Kaplan tipi türbin bulunmaktadır. Küçük ünite, DSİ tarafından yaptırılan Döllük-Güllüce Sulama Projesi kapsamındaki hatta ihtiyaç duyulan suyu sağlarken bu suyun enerjisinden de faydalanmak amacıyla tesis edilmiştir. Devecikonağı Barajı mansabında 7 m derinliğe kadar nehir taraması yapılarak mansap su seviyesi düşürülmüş ve bu sayede su altında kalan tarım alanları azaltılarak projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri en aza indirilmiş, aynı zamanda enerji üretimi de arttırılmıştır.