Projeler

Gözeler HES

Gözeler – I HES, Gözeler – II HES ve Gözeler – III HES, Murat Nehri üzerinde yapılması planlanan kaskat yerleşimli nehir tipi hidroelektrik tesislerdir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Kalehan Enerji

Konum: Bingöl

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

 

Kurulu Güç 190 MW 

 

Proje Özeti

Gözeler – I HES, Gözeler  – II HES ve Gözeler – III HES, Fırat Nehri üzerinde yapılması planlanan kaskat yerleşimli nehir tipi hidroelektrik tesislerdir. Projelerin membadan mansaba göre yerleşimleri sırasıyla Gözeler – I HES, Gözeler  – II HES ve Gözeler – III HES olup, projelerin planlama çalışmaları devam etmektedir.

Projelerin membasında sırasıyla, Aşağı Kaleköy Barajı, Yukarı Kaleköy Barajı, Alpaslan – II Barajı ve Alpaslan – I Barajı bulunmaktadır. Bu projelerden sadece Alpaslan – I Barajı işletmededir. Projenin mansabında ise sırasıyla Beyhan – I Barajı, Beyhan – II Barajı ve Keban Barajı bulunmaktadır. Bu projelerden Keban Barajı işletmededir.

Projenin membasında birçok baraj bulunmasına rağmen Fırat Nehri’nin yüksek taşkın potansiyelinden dolayı projelerin dolusavak tasarım debileri de oldukça yüksektir. Daha önce hazırlanmış olan yapılabilirlik raporunda önerilen dolgu tipindeki gövdeler Prosem Mühendislik tarafından değiştirilmiş ve SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) olarak tasarlanmıştır. Bu sayede projenin dolusavak tasarım debisi katastrofik taşkın değerinden (9162 m3/s) 500 yıl yinelenmeli taşkın değerine (4200 m3/s) düşürülmüştür. Dolusavak tasarım debileri DSİ tarafından yayınlanan genelgeye göre belirlenmiştir.

Aks yeri genişliği ve Gözeler HES Projeleri’nin memba ve mansabında kalan projelerinde aynı firmaya ait olmasının avantajı kullanılarak projelerin dolusavak yapıları kontrolsüz olarak tasarlanmıştır. Bu sayede proje, büyük taşkın debisini geçirecek çok sayıda kapak yapısından ve bu kapakların işletmesinden kurtulmuştur.

Her üç projenin de, düşünün az, debinin çok yüksek olduğu nehir tipi projeler olması nedeniyle projelerde Bulb tipi türbinler kullanılacaktır.

Ayrıca, projelerin mansaplarında 8 – 10 m derinlikten başlayan nehir taramaları planlanmış ve bu sayede santral kuyruksuyu seviyeleri düşürülmüştür. Yapılan bu çalışma ile su altında kalan tarım alanları azaltılarak projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri en aza indirilmiştir.

Projelerin diğer bir özelliği de kalın alüvyon tabakasının kaldırılması ekonomik yönden uygulanabilir olmadığından SSB gövde ve dolusavak yapılarının alüvyon üzerine oturtulmasıdır. 

Alaköprü Barajı ve HES

Alaköprü projesi, Kuzey Kıbrıs içme suyu, sulama ve enerji üretimi sağlayacak 86.5 hm3 aktif hacimli çok amaçlı bir rezervuara sahiptir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Boyut Grup Enerji

Konum: Mersin

Durum: Devam Ediyor 

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 32 MW

Çok Amaçlı Rezervuar

Enerji Tüneli

 

Proje Özeti

Alaköprü HES, Türkiye’nin güney batısında Mersin ili Anamur ilçesi sınırları içinde bulunan Dragon Deresi üzerinde bulunmaktadır. Alaköprü Barajı üzerindeki 210 km2 drenaj alanına sahip santral binası, Alaköprü HES’e su çevirmektedir. 

Alaköprü projesi, Kuzey Kıbrıs içme suyu, sulama ve enerji üretimi sağlayacak 86.5 hm3 aktif hacimli çok amaçlı bir rezervuara sahiptir. Baraj, proje için gereken su ihtiyacını 260 m uzunluğunda bir enerji tüneli vasıtasıyla suyun çevrileceği kola iletmektedir. Prosem Mühendislik’in görevi, projenin enerji bölümünü tasarlamaktı. Enerji dışı ihtiyaçları sağlayarak gerçekleştirilen rezervuar simülasyonları ile optimum türbin kapasiteleri ve enerji gelirlerini maksimize etmek için gereken işletme prensipleri belirlenmiştir.

 Bu aşamalar sonucunda revize fizibilite raporu hazırlanmış olup, elektromekanik donanım sözleşmeli işleri uygun şekilde başlatılmıştır. Prosem Mühendislik sorumluluğunda olmayan enerji tüneli kati projeleri tamamlanmış olmasına rağmen, kaya örtüsü gereksinimleri tekrar değerlendirilmiş olup çelik kaplama uzunluğunun arttırılması gerekli görülmüştür.

Aydınlık HES

Bu şekilde, yüksek baraj gövdesi maliyeti ve olumsuz sosyal çevresel etkiler elimine edilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Batman

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 49 MW

Basamaklı Derivasyonlu Tip

Proje Formülasyonu

Günlük Regülasyon 

 

Proje Özeti

Aydınlık HES, Aydınlık Çayı üzerinde 1050 m – 800 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla planlanan kademeli bir hidroelektrik tesistir. Proje planlama aşamasındadır.

Geçmiş fizibilite raporunda Aydınlık HES, bir baraj yapısı ve 2 santral binasından oluşmaktaydı. Bu şekilde proje, pek çok sosyal ve çevresel olumsuz etkilere sahipti ayrıca proje maliyeti de çok yüksekti. Bu etkileri en aza indirmek ve projeyi daha ekonomik hale getirmek için, Prosem Mühendislik yeni bir proje formülasyonu geliştirmiştir.

Yeni formülasyona göre Aydınlık HES, 3 kademeden oluşmaktadır. Önceki çözümde önerilen büyük rezervuar hacmi yerine projeler günlük regülasyon üzerine planlanmıştır. Bu şekilde, yüksek baraj gövdesi maliyeti ve olumsuz sosyal çevresel etkiler elimine edilmiştir.

Güneşlik HES

Geçmiş fizibilite raporunda Güneşlik HES, bir baraj yapısı ve 2 santral binasından oluşmaktaydı.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Batman

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 34 MW

 

Proje Özeti

Güneşlik HES, Aydınlık Çayı üzerinde 770 m – 666 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla planlanan kademeli bir hidroelektrik tesistir. Proje planlama aşamasındadır.

Geçmiş fizibilite raporunda Güneşlik HES, bir baraj yapısı ve 2 santral binasından oluşmaktaydı. Bu şekilde proje, pek çok sosyal ve çevresel olumsuz etkilere sahipti ayrıca proje maliyeti de çok yüksekti. Bu etkileri en aza indirmek ve projeyi daha ekonomik hale getirmek için, Prosem Mühendislik yeni bir proje formülasyonu geliştirmiştir.

Yeni formülasyona göre Güneşlik HES,  tek regülatör, 19.4 km uzunluğunda trapez iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral yapısından oluşmaktadır. Önceki çözümde önerilen büyük rezervuar hacmi yerine projeler günlük regülasyon üzerine planlanmıştır. Bu şekilde, yüksek baraj gövdesi maliyeti ve olumsuz sosyal çevresel etkiler elimine edilmiştir.

Gümüşören - Obrucak - Süreyyabey

Projeler için detaylı keşif analizleri yapılmış olup risk değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Boyut Grup Enerji

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 22 MW

 

Proje Özeti

Prosem Mühendislik, Boyut Grup Enerji için, enerji tesisleri özelleştirilecek 3 DSİ projesinde müşavirlik hizmeti sunmuştur. Toplam kurulu gücü 27.5 MW olan inşa halindeki projeler, Kayseri, Kastamonu ve Çorum’da bulunmaktadır. 

İnşası Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunda olan projelerin sadece enerji tesisleri özelleştirilecektir.

Müşavirlik hizmetleri kapsamında, en güncel veriler kullanılarak hidrolojik hesaplamalar tekrar çalışılmış olup hidrolik sonuçlar kontrol edilmiştir. Bu çerçevede, enerji potansiyeli ve üretim kapasiteleri tekrar hesaplanmıştır. Ek olarak, şebeke bağlantılarıyla alakalı elektromekanik ve diğer konular da incelenmiştir. Ayrıca projeler için detaylı keşif analizleri yapılmış olup risk değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalardan sonra bütün çalışmaları kapsayan değerlendirme raporları ilgili firmaya sunulmuştur. Boyut Grup Enerji bu raporlara göre kararlarını verecektir.

Hasanlar Barajı ve HES

Hasanlar Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup talveg’den yüksekliği 70.80 m’dir.
 

Project Bilgileri

İşveren: Batıçim Enerji

Konum: Düzce

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Kil çekirdekli kaya dolgu tip

Kurulu Güç 9 MW

 

Proje Özeti

Hasanlar HES Küçük Melen Çayı’nda bulunmaktadır. 1974 yılında inşası bitip işletmeye açılan Hasanlar Barajı’nın santralinin inşası 1991 yılında tamamlanıp işletmeye açılmıştır. 2012 yılında Batıçim Enerji, Hasanlar HES’in enerji üretim hakkını 50 yıllığına almıştır.

Hasanlar Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup talveg’den yüksekliği 70.80 m’dir. Barajın aynı yerde 2 dolusavağı bulunmaktadır. Büyük boyutlu olan dolusavak kontrolsüz olup 267.36 m kret kotundadır. Barajın maksimum su seviyesi 271.30 m’dir. Küçük dolusavak, büyük olanla aynı aks çizgisine sahip olup kotu daha düşüktür. Kontrolsüz orifis tipi olan savak 255.50 m kret kotundadır. Bu iki savağın toplam kapasitesi 1440 m3/s’dir.

Hasanlar HES projesi 22 yıllık bir proje olduğu için bazı bakım ve yenileme işlerine ihtiyaç olduğu öngörülmüştür. Bu kapsamda Prosem Mühendislik, projeyi inceleyerek gerekli işleri belirlemiş olup buna bağlı olarak proje fizibilitesini geliştirmek için bazı öneriler sunmuştur. 

Hızır HES

Proje doğaya en az şekilde zarar verecek şekilde tasarlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Özyılmaz Enerji

Konum: Artvin

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 2 MW

Yerüstü Yapıları

 

Proje Özeti

Hızır Regülatörü ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in Borçka ilçesi sınırları içinde bulunan Çosedinara Deresi üzerinde 1285 m – 1101 m kotları arasında bulunan bir hidroelektrik projesidir.

Hızır HES projesi çok küçük çaplı bir proje olup bölgede bulunan bir doğal parkın çok yakınındadır. Bu açıdan, proje doğaya en az şekilde zarar verecek şekilde tasarlanmıştır.

Yer üstünde küçük kapasiteli bir regülatör ve santral binası bulunan projenin cebri borusu, 1590 m uzunluğunda tamamen gömülü olarak tasarlanmış olup bu şekilde iletim hattı, yükleme havuzu ve ulaşım yolları ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Yer üstünde planlanan tesisler de gerekli teknik ekipmanları kapsayacak şekilde minimum boyutlarda tasarlanmıştır. 

Karakaya HES

Cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Sultanmurat Enerji

Konum: Trabzon

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 9 MW

Gömülü Cebri Boru

 

Proje Özeti

Karakaya HES, suyunu Değirmendere’nin yüksek kotlarında, 2 ayrı dere kolu üzerinde bulunan tirol tipi regülatörlerden sağlayan derivasyon tipi bir hidroelektrik tesisidir. Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir.

Proje, 800 m kotunda Bekçiler Deresi üzerindeki Karakaya Regülatörü, 800 m kotunda Haranoy Çayı üzerinde bulunan Haranoy Regülatörü, 2 cebri boru hattı ve 2 Pelton türbinli santral binasından oluşmaktadır. Toplam cebri boru uzunluğu 3 500 m olup, borular gömülü, spiral kaynaklı, ve 1.2 m -  1.3 m çaplarındadır.

Proje yoğun yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Projenin klasik formülasyonda tasarlanması halinde, yükleme havuzu veya bir denge bacası ve bunlara bağlı ulaşım yolları inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir ve bu inşaatların olumsuz çevresel ve sosyal etkileri incelendğinde klasik formülasyon uygulamasının imkansız olduğu görülmüştür. Bu çerçevede cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla proje uygulanabilir hale getirilmiş olup, olası çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilmiştir. Ek olarak inşa süresi de kısaltılmış olup, maliyetler de azaltılmıştır.

 

 

Elmalı HES

Orijinal formülasyondaki uzun serbest akışlı iletim kanalı, nehir hattının yanından geçecek olan basınçlı GRP boru hattıyla değiştirilerek inşaat maliyeti düşürülmüş, kamulaştırma miktarı azaltılmış ve inşaat süresinin kısalması sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Bergün Elektrik

Konum: Erzurum

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 10 MW

Basınçlı GRP Boru

 

Proje Özeti

Elmalı HES, Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum ili sınırları içinde Serçeme Deresi üzerinde derivasyonlu tipli bir hidroelektrik projesidir. Elmalı HES 1988 m – 1905 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır.

Proje, mevsimlik depo kapasitesine sahip Kuzgun Barajı ve HES’in mansabında bulunmaktadır. Orijinal formülasyondaki uzun serbest akışlı iletim kanalı, nehir hattının yanından geçecek olan basınçlı GRP boru hattıyla değiştirilerek inşaat maliyeti düşürülmüş, kamulaştırma miktarı azaltılmış ve inşaat süresinin kısalması sağlanmıştır. Elmalı HES optimum tasarım debisi (16.5 m3/s); Kuzgun HES tasarım debisine (23 m3/s) göre daha küçük olmasına karşın Kuzgun HES tarafından pik saatlerde dereye bırakılan su, Elmalı regülatörü rezervuarında efektif bir şekilde depolanabildiği için bu şekilde ekonomik olarak daha karlı bir proje olması sağlanmıştır.

Melikom HES

Proje genel olarak, regülatör yapıları, 3600 m uzunluğunda cebri boru, santral binası ve 700 m uzunluğunda kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Rinerji

Konum: Rize

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 11 MW

 

 

 

Proje Özeti

Melikom HES Büyükdere üzerinde 127 m – 58 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesistir.

Proje genel olarak, regülatör yapıları, 3600 m uzunluğunda cebri boru, santral binası ve 700 m uzunluğunda kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır. Günlük regülasyonu sağlamak için 34 000 hm3’lük depo kapasitesine sahip regülatör yapısı 2 eşit boyutlu Francis türbine su çevirmektedir.

Sedef HES

Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir
 

Proje Bilgileri

İşveren: Elif Grup Enerji

Konum: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 5 MW

Gömülü Cebri Boru

 

Proje Özeti

Sedef HES, suyunu Deliçay’ın yüksek kotlarında, 2 ayrı dere kolu üzerinde bulunan tirol tipi regülatörlerden sağlayan derivasyon tipi bir hidroelektrik tesistir. Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir. 

Proje, 557 m kotunda Akçay Deresi üzerindeki Sedef-1 Regülatörü, 870 m kotunda Güvercinlik Deresi üzerinde bulunan Sedef-2 Regülatörü , 2 cebri boru hattı ve 2 Pelton türbinli santral binasından oluşmaktadır. Toplam cebri uzunluğu 3 720 m  olup borular gömülü, spiral kaynaklı, ve 0.7 m -  0.9 m çaplarındadır.

Proje yoğun yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Projenin klasik formülasyonda tasarlanması halinde, yükleme havuzu veya bir denge bacası ve bunlara bağlı ulaşım yolları inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir ve bu inşaatların olumsuz çevresel ve sosyal etkileri incelendğinde klasik formülasyon uygulamasının imkansız olduğu görülmüştür. Bu çerçevede cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla proje uygulanabilir hale getirilmiş olup, olası çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilmiştir. Ek olarak inşa süresi de kısaltılmış olup, maliyetler de azaltılmıştır.

 

Selçuk HES

Formülasyonundan dolayı kompakt bir hidroelektrik projedir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Elif Grup Enerji

Konum: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 5 MW

Gömülü Çelik Cebri Boru

Korunumlu Enerji Tesisi

 

Proje Özeti

Selçuk HES, Deliçay Deresi üzerinde 883 m – 680 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek üzere tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesisidir. Projenin inşaatı 2014 yılında başlayacaktır.

Proje genel olarak regülatör yapısı, 2165 m uzunluğunda gömülü çelik cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. Formülasyonundan dolayı kompakt bir hidroelektrik proje olan Selçuk HES’te yerüstü iletim yapısı veya yükleme havuzu olmamasından dolayı korunumlu bir projedir.

Akın HES

Projelerin günlük depoya sahip olmasının sağladığı avantaj ile iki eşit güçte Francis tipi ünite, enerji kaybına yol açmadan kullanılabilecektir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Güngör Enerji

Konum: Giresun

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 18 MW

Dairesel Yükleme Havuzu

Uzun İletim Tüneli

 

Proje Özeti

Akın HES Projesi Ahırlı Dere’nin (Pazarsuyu) 655 m ile 550 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Projenin planlama, optimizasyon ve formülasyon belirleme işleri ayrıca finansal analizleri Prosem Mühendislik tarafından  hazırlanmıştır.

Akın HES Ahırlı Dere’nin 655 m ile 550 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır. Regülatör yapısı tarafından çevrilen akımlar 2470 m uzunluğunda 5.0 m iç çapında bir iletim tüneli aracılığıyla yükleme havuzuna taşınacaktır. Yükleme havuzunun tesis edileceği bölgede topografya oldukça diktir. Bu sebeple yükleme havuzu dairesel olarak planlanmış ve çapı da 15.00 m olarak belirlenmiştir. Bu projede iletim tüneli günlük depo olarak kullanılacak şekilde projelendirilerek, tünel boyunun uzun olmasından önemli bir fayda sağlanmıştır. Projelerin günlük depoya sahip olmasının sağladığı avantaj ile iki eşit güçte Francis tipi ünite, enerji kaybına yol açmadan kullanılabilecektir.

Çökek HES

Projede en kritik nokta, projenin bazı bölümlerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen bir afet bölgesinde olmasıdır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Batıçim Enerji

Konum: Muğla

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 11 MW

Proje Hidrolojisi

Hidrolik Hesaplamalar

 

 

Proje Özeti

Prosem Mühendislik, Çökek HES projesi için Batıçim Enerji’ye müşavirlik hizmeti sunmuştur. Proje Tezli deresi üzerinde 845 m 360 m kotları arasında yeralmaktadır. 

Orijinal formülasyonda proje Çökek-1 ve Çökek-2 olmak üzere 2 kademelidir.

Müşavirlik hizmetleri kapsamında proje hidrolojisi çalışılmış, hidrolik hesaplamalar gerçekleştirilmiş, proje maliyetleri, kurulu güç ve enerji üretim değerleri hesaplanmış ve çeşitli alternatifler karşılaştırılmıştır. Projede en kritik nokta, projenin bazı bölümlerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen bir afet bölgesinde olmasıdır. Bilirkişilerle ve akademisyenlerle beraber yapılan detaylı arazi incelemeleri ve değerlendirme raporlarıyla olası riskler belirlenmiş olup alternatif proje çözümleri bu çalışmalara göre hazırlanmıştır.

Bingöl - 2 HES

Bingöl-2 HES Türkiye’nin yüksek sismik bölgelerinden birinde faylara çok yakın bulunmakta olup pik yüzey ivmelenmesi yaklaşık 0.5 g olarak belirlenmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Bingöl

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 27 MW

Çelik Gömlekli Beton Boru (RCCP) 

 

Proje Özeti

Bingöl-2 HES, Göynük Deresi’nin 1180 m – 1095 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesisidir. Proje inşaatı 2012’de başlamış olup işletmeye 2014 yılında açılacaktır.

Bingöl-2 HES Türkiye’nin yüksek sismik bölgelerinden birinde faylara çok yakın bulunmakta olup pik yüzey ivmelenmesi yaklaşık 0.5 g olarak belirlenmiştir. İlk formülasyonda, yamaçlarda planlanan 12 km uzunluğunda trapez kesit iletim kanalı bulunmaktadır. Prosem Mühendislik proje alanını incelemiş ve uzmanlara danışmış, bu incelemenlerin sonucunda ilk formülasyon, 4.1 m çapında gömülü ve çelik gömlekli beton boru (RCCP) ile değiştirilerek deprem durumunda oluşacak olası şev çökme riskinin elimine edilmesi amaçlanmıştır. RCCP, Çelik, HDPE ve CTP alternatifleri arasından arasından düşük maliyeti ve proje yeri imalatından dolayı taşıma masrafı olmamasından dolayı seçilmiştir. Ek olarak regülatör daha mansaba taşınarak aktif hacim artışı sağlanmış ve buna bağlı olarak daha yüksek enerji üretimi ve daha kısa iletim hattı (yaklaşık 8 km) sağlanmıştır.

Kezer HES

En yüksek enerji üretimini elde etmek için, işletme su seviyesi, maksimum taşkın seviyesi ile kapaklı kontrollü savak yapısıyla eşitlenerek en yüksek düşü elde edilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Siirt

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 13 MW

Kapaklı Kontrollü Savak

Yükleme Havuzu

3 Ayrı Cebri Boru 

Proje Özeti

Kezer HES Siirt ili sınırları içinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Kezer Çayı üzerinde 577 m – 532 m kotları arasında bulunan enerji potansiyeli, regülatör, 8.7 km uzunluğunda iletim hattı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binası aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilmektedir.

Kezer HES, Kezer Çayı üzerinde 577 m – 532 m kotları arasında bulunan enerji potansiyelini kullanmaktadır. Projenin membasında inşa halinde bulunan Şirvan Barajı ve HES projesi bulunmaktadır. Enerji potansiyeli hesaplamaları bu tesisin etkileri de hesaba katılarak incelenmiştir.

En yüksek enerji üretimini elde etmek için, işletme su seviyesi, maksimum taşkın seviyesi ile kapaklı kontrollü savak yapısıyla eşitlenerek en yüksek düşü elde edilmiştir.

Kezer Deresi suyu 8.7 km uzunluğundaki trapez kanala çevrilmektedir. Bu kanalın sonunda ise gelen su, yükleme havuzundan 3 cebri boru hattına iletilmektedir. Bu hatlar da santral binası içindeki 3 Francis türbine bağlanmaktadır. Tek cebri boru hattı ile üç cebri boru hattı içeren formülasyonlardan hangisinin daha ekonomik çıkacağını belirlemek için yapılan optimizasyon çalışmalarında maliyet, taşıma, montaj vb. gibi pek çok kalem dikkate alınmış olup bu çalışma sonucunda 3 borulu hattın daha ekonomik olacağı belirlenmiştir.

Demirci HES

Demirci Regülatörü, derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunmaktadır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Asa Enerji

Konum: Rize

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 13 MW

Jet Grout Kolonlar

Yarı Gömülü Tip Santral 

 

 

Proje Özeti

Demirci HES, Karadeniz Bölgesi Kastamonu sınırları içerisinde Gökırmak üzerinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Proje inşaatı Eylül 2012’de başlamış olup 2014 yılında inşaatın tamamlanıp işletmeye açılması planlanmaktadır.

Demirci HES Kızılırmak’ın önemli bir kolu olan Gökırmak üzerindedir ve projenin membasında pek çok regülasyonlu proje bulunmaktadır. Demirci HES kapsamında regülatör, 21 km uzunluğunda trapez iletim hattı, rezervuarlı yükleme havuzu, 450 m uzunluğunda cebri boru ve santral binası bulunmaktadır.

Derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunan Demirci Regülatörü’nün temelinde büyük kaçakları engellemek için jet grout kolonlar tasarlanmıştır. Projenin iletim hattının uzunluğundan dolayı, hat boyunca toplam 25 tane sel geçidi ile kanal korunacaktır. Projenin yükleme havuzu 30 000 m3’lük aktif günlük hacme sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.Bu şekilde, düşük debiler yükleme odasında depolanarak pik saatlerde enerji üretimi amaçlanmıştır. Proje sahasının elverişsiz jeolojik durumundan dolayı santral binası da betonarme kazıklar üzerinde tasarlanmıştır. Yarı gömülü santral binasının içinde 3 adet eş büyüklükte yatay akslı Francis türbin bulunmaktadır.

Ceviz HES

Prosem Mühendislik tarafından yapılan çalışmalar sonucunda proje, tek regülatör, basınçlı iletim hattı ve tek santral yapısına indirgenerek daha yapılabilir hale getirilmiştir.
 

Proje Formülasyonu

İşveren: Arsan İnşaat

Konum: Eskişehir

Durum: Devam Ediyor 

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 4 MW

CTP Boru

Basınçlı İletim Sistemi

 

Proje Özeti

Ceviz HES, Eskişehir sınırlarında bulunan Gürleyik deresi üzerinde tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Proje, 582 m ve 470 m kotları arasındaki düşüyü kullanacak ve 1956 yılında inşaatı tamamlanan Sarıyar Baraj rezervuarına kuyruk suyunu bırakacaktır.

Ceviz HES, Gürleyik deresinin 582 m ve 470 m kotları arasında bulunmaktadır. İlk formülasyonda proje Ceviz-1 ve Ceviz-2 olmak üzere iki kademeden oluşmakta olup sistem 2 regülatör, 2 iletim hattı, 2 yükleme havuzu, 2 cebri boru ve 2 santral binasından oluşmaktadır. Prosem Mühendislik tarafından yapılan çalışmalar sonucunda proje, tek regülatör, basınçlı iletim hattı ve tek santral yapısına indirgenerek daha yapılabilir hale getirilmiştir.

Kati proje formülasyonunda Ceviz Regülatörü ve HES projesi 12 m yüksekliğinde regülatör yapısı, 3.6 km uzunluğunda CTP basınçlı boru hattı ve santral binasından oluşmaktadır. Projede CTP boru, cebri boru olarak kullanılacak olup, boru içi basınç artışını sınırlandırmak için santral binası yakınına basınç düşürücü boru ve havuz inşa edilmesi gerekli görülmüştür. Santral binası içinde 2 adet Francis türbin bulunmaktadır.

Köprüyanı HES

Bu projeyle Mavi HES proje karakteristikleri benzerdir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Maçkam Enerji

Konum: Trabzon

Durum: İşletmede

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Uzun Beton Kaplamalı Tünel

 

 

 

Proje Özeti

Köprüyanı HES, Değirmen Deresi üzerinde 702 m – 527 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmak amacıyla tasarlanmış derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Projenin inşaatı 2013 yılında başlamış olup 2015 Şubat ayında ticari faaliyete geçmiştir.

Köprüyani HES, regülatör, 2850 m uzunluğunda beton kaplamalı tünel, yükleme havuzu, 243 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. Mavi HES’in (Prosem Mühendislik tarafından tasarlanan diğer bir proje) mansabında bulunan Köprüyanı HES, Mavi HES’in kuyruksuyu ile iletim tüneline bağlanan bir kanal vasıtası ile kademeli olarak çalışmaktadır. Bu projeyle Mavi HES proje karakteristikleri benzerdir.

Derince Barajı

Baraj tipinin değiştirilmesi sayesinde baraj memba ve mansap şevleri dikleştirilmiş ve bu sayede dolgu miktarı azaltılmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Yer: Muğla

Durum: Tamamlandı


 

Proje Özeti

Derince Barajı ilk olarak kil çekirdekli çakıl dolgu baraj olarak planlanmıştır. Ancak, proje sahasında, kil malzemesinin temini aşamasında bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sebeple, Derince Barajı tasarımının kil malzemeye ihtiyaç duymayacak şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

Kil çekirdek barajın geçirimsiz tabakasıdır. Yeni baraj ön yüzü beton kaplı çakıl dolgu baraj tipinde planlanmıştır. Bu tipteki barajlarda, geçirimsiz tabaka ön yüzde bulunan beton kaplamadır, dolayısıyla barajın tasarımında kil malzemenin kullanılmasına ihtiyaç kalmamaktadır.

Derince Barajı talvegten 52 m ve temelden 62.80 m yüksekliğe sahiptir. Barajın dolgusunun üzerinde 3 m yüksekliğinde bir parapet tasarlanmıştır. Bu parapetin üst kotu 122.00 m’dir.

 

Tasarım Detayları

Rezervuar

Sulama

Ön Yüzü Beton Kaplı Kum Çakıl Dolgu Baraj