Büyükbahçe ve Bağbaşı HES

Büyükbahçe HES yükleme havuzu, ölçüde günlük regülasyon sağlayan, 50 000 m3’lük aktif bir hacme sahiptir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Kayı İnşaat

Yer: Erzurum

Durum: Tamamlandı

 


Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 26 MW

Kaskat Projeler

Günlük Depoya Sahip Yükleme Havuzu

Uzun Su İletim Hattı

Uzun Sifon

 

 

Proje Özeti

Büyükbahçe HES ve Bağbaşı HES Projeleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum İli sınırları içerisinde bulunmaktadır. Büyükbahçe HES Katıklı Çayı’nın 1 575 m ile 1 355 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendirecek derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Bağbaşı HES ise Katıklı Çayı’nın 1 355 m ile 1 151 m kotları arasında kalan düşü kademesini değerlendirecek derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir.

Büyükbahçe Regülatörü ve HES Projesi regülatör yardımıyla çevirdiği Katıklı Dere akımlarını 1 355 m kuyruksuyu seviyesinde bulunan santral binasında türbinleyerek enerji üretecektir. Bağbaşı Regülatörü ve HES Projesi Büyükbahçe HES Projesi’nin hemen mansabında bulunmaktadır. Bağbaşı Regülatörü ise 1 355 m kotundan çevirdiği Katıklı Dere akımlarını 1 151 m kuyruksuyu seviyesinde bulunan santral binasında türbinleyerek enerji üretecektir. Büyükbahçe HES Projesi regülatör, 2 860 m uzunluğunda basınçlı CTP boru hattı, 6 590 m uzunluğunda U-PVC boru hattı, yükleme havuzu, 456 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır

Bağbaşı HES Projesi ise regülatör, 2 066 m uzunluğunda basınçlı CTP boru hattı, 11 281 m uzunluğunda U-PVC boru hattı, yükleme havuzu, 356 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. CTP ve U-PVC boruların farklı çaplarda seçilmesi ile boru nakliye maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır. Büyükbahçe HES yükleme havuzu, topoğrafyanın imkan tanıdığı ölçüde günlük regülasyonu sağlayan, 50 000 m3’lük aktif bir hacme sahiptir. Bu depo sayesinde, Katıklı Deresi’nde minimum türbin debisinin altında gelen akımlar da depolanarak puant dönemde türbinlenebilecektir. Büyükbahçe HES Projesi Bağbaşı HES Projesi’nin membasında olduğu için, Büyükbahçe yükleme havuzunda yapılacak regülasyondan Bağbaşı HES de faydalanabilecektir. Bu sayede her iki projenin depolama ihtiyacı tek bir depo ile çözülmüştür. Her iki santral binası da 2’şer adet eşit kapasitede yatay milli Francis tipi türbin içermektedir.