Bingöl - 2 HES

Bingöl-2 HES Türkiye’nin yüksek sismik bölgelerinden birinde faylara çok yakın bulunmakta olup pik yüzey ivmelenmesi yaklaşık 0.5 g olarak belirlenmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Bingöl

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 27 MW

Çelik Gömlekli Beton Boru (RCCP) 

 

Proje Özeti

Bingöl-2 HES, Göynük Deresi’nin 1180 m – 1095 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesisidir. Proje inşaatı 2012’de başlamış olup işletmeye 2014 yılında açılacaktır.

Bingöl-2 HES Türkiye’nin yüksek sismik bölgelerinden birinde faylara çok yakın bulunmakta olup pik yüzey ivmelenmesi yaklaşık 0.5 g olarak belirlenmiştir. İlk formülasyonda, yamaçlarda planlanan 12 km uzunluğunda trapez kesit iletim kanalı bulunmaktadır. Prosem Mühendislik proje alanını incelemiş ve uzmanlara danışmış, bu incelemenlerin sonucunda ilk formülasyon, 4.1 m çapında gömülü ve çelik gömlekli beton boru (RCCP) ile değiştirilerek deprem durumunda oluşacak olası şev çökme riskinin elimine edilmesi amaçlanmıştır. RCCP, Çelik, HDPE ve CTP alternatifleri arasından arasından düşük maliyeti ve proje yeri imalatından dolayı taşıma masrafı olmamasından dolayı seçilmiştir. Ek olarak regülatör daha mansaba taşınarak aktif hacim artışı sağlanmış ve buna bağlı olarak daha yüksek enerji üretimi ve daha kısa iletim hattı (yaklaşık 8 km) sağlanmıştır.