Azmak HES

Türkiye’nin en büyük, aynı zamanda hidroelektrik santral tesislerinde kullanılan ilk şişme savak uygulamasıdır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Ermenek

Durum: Completed

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 25 MW

Nehir Tipi Santral

Şişme ( Lastik ) Savak

1000 m3/s Dolusavak Kapasitesi

Yarı Gömülü Santral

Uzun Dere Yatağı Taraması

S-Tipi Kaplan Türbin

 

 

Proje Özeti

Azmak I HES, Azmak II HES ve Kirpilik HES, Ermenek Nehri üzerinde kurulmuş olan kaskat yerleşimli nehir tipi hidroelektrik tesislerdir. Projelerin membadan mansaba göre yerleşimleri sırasıyla Azmak I HES, Azmak II HES ve Kirpilik HES olup, tamamı 2010 yılı içerisinde ticari faaliyete başlamıştır.

Projelerin membasında sırasıyla, 1990 yılında işletmeye girmiş olan Gezende Barajı ve HES ile 2010 yılında inşaatı tamamlanarak su tutmaya başlayan, temelden 218 m yüksekliği ile tamamlandığı tarih itibariyle ülkenin en yüksek barajı olan Ermenek Barajı ve HES projeleri mevcuttur. Membada iki büyük rezervuar bulunmasına rağmen, Ermenek Nehri’nin yüksek taşkın potansiyelinden dolayı projelerin dolusavak yapıları 1.000 m3/s gibi büyük bir taşkın debisini güvenle geçirebilecek şekilde projelendirilmiştir.

Azmak Hidroelektrik Santral Projesi

Azmak Hidroelektrik Santral Projesi

Azmak I HES, Azmak II HES ve Kirpilik HES projelerinin öne çıkan en önemli özelliği, her üç projede de taşkın kontrol mekanizması olarak kullanılan 5 m yüksekliğe ve 48 m genişliğe sahip şişme savaklardır. Ülkemizde hidroelektrik projelerde ilk kez uygulanan bu sistem sayesinde 12 adet 5 m x 4 m ebadında çelik kapak ve betonarme ayakların gerekliliği ortadan kaldırılarak ilk yatırım ve işletme maliyetinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır. Yapıldığı tarih itibariyle ülkemizdeki en büyük şişme savak uygulaması olan bu savakların tüm projeleri ve detay çözümleri Prosem Mühendislik tarafından hazırlanmıştır. Her üç projenin de, düşünün az, debinin yüksek olduğu nehir tipi projeler olması ülkemizde de ilk kez uygulanan S-tipi Kaplan türbinlerin kullanımını mümkün kılmıştır. Ayrıca projelerin mansaplarında 5 m derinliğe kadar nehir taraması yapılmış ve bu sayede santral kuyruksuyu seviyesi düşürülmüştür. Yapılan bu çalışma ile su altında kalan tarım alanları azaltılarak projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri en aza indirilmiştir. Projelerin diğer bir özelliği de kalın alüvyon tabakasının kaldırılması ekonomik yönden uygulanabilir olmadığından SSB gövde ve dolusavak yapılarının alüvyon üzerine oturtulmasıdır. Zemin gerilmeleri taşıma gücüne göre etüt edilerek zeminin mevcut durumuyla taşıyabileceği şekilde yapı temelleri projelendirilmiş, ayrıca bir zemin iyileştirmesi yapılmayarak ilave maliyetlerden kaçınılmıştır.