Arpa Regülatörü ve HES

İletim yapısı tipi tünel-şaft olarak seçilerek projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: BM Holding

Yer: Artvin

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 33 MW

Yüksek Basınçlı enerji Tüneli

Çelik Fiber Tel Takviyeli Betonarme Tünel Kaplaması

100m Şaft

 

 

Proje Özeti

Arpa HES, Arpa Deresi üzerinde 1005 – 660.60 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Tesisin inşaatı devam etmekte olup 2012 yılı başında ticari faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Arpa Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi

Arpa Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi

Proje; Arpa Deresi’nin 997 m talveg kotundaki regülatör yapıları, 1 670 m uzunluğunda serbest yüzey akışlı tünel, sekizgen kesitli yükleme havuzu, 100 m derinliğinde düşey şaft, 1 750 m uzunluğunda çelik fiber takviyeli beton kaplamalı basınçlı tünel, tünel içerisinde tehlike vana odası, 600 m’si tünel içinde, 230 m’si tünel dışında bulunan çelik cebri boru, 3 eşit güçte Pelton tipi türbin ihtiva eden santral binası ve kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır. İletim yapısı tipi tünel-şaft olarak seçilerek projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir. Yükleme havuzu, topografyanın çok dik olmasından dolayı kazı miktarlarının azaltılması amacı ile sekizgen olarak projelendirilmiş ve tabanına da düşey şaft bağlanmıştır. Basınçlı tünelin kazısı için, şaft ve basınçlı tünelin kesiştiği noktaya bağlanan 282 m uzunluğunda yaklaşım tüneli projelendirilmiş, böylece enerji tüneli kazısı iki aynadan devam ettirilmek suretiyle inşaat süresi kısaltılmıştır. Yaklaşım tünelinin şaft ve basınçlı tünel ile kesiştiği noktada 100 m su basıncına dayanıklı sızdırmaz bir kapı bulunmakta olup yaklaşım tünelinin, işletme aşamasında da bakım amacıyla kullanılması sağlanmıştır. Jeolojik ve hidrolik nedenlerden dolayı enerji tüneli kaplamalı olarak projelendirilmiştir. Tesis edilen 1 750 m uzunluğunda modifiye atnalı kesitli basınçlı tünelde çelik fiber takviyeli beton kullanılarak kemer bölgesindeki donatı ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle inşaat süresi ve maliyeti önemli ölçüde azaltılmış ve tünelin durabilitesi arttırılmıştır. Tünel içerisindeki 300 m’ye ulaşan hidrostatik basıncın kaya tarafından taşınamadığı kesimlerde tünel içerisinde mesnet kütleleri ile sabitlenmiş çelik cebri boru kullanılmıştır. İletim hattı içerisinde biriken suyun hacmi ve sistemin basınçlı olması göz önünde bulundurularak, tünel içerisinde tehlike vanası ihtiva eden betonarme vana odası inşa edilmiştir.