Akdere Regülatörü ve HES

Bu revizyonlar sonucunda projenin kamulaştırma maliyetleri önemli ölçüde azaltılmış, olumsuz sosyal ve çevresel etkiler en aza indirilirmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: B.Ergünler İnşaat

Yer: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

 

Tasarım Detayları 

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 8 MW

Uzun CTP Cebri Boru

Su Darbesi Analizi

 

 

Proje Özeti

Derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesis olan Akdere Regülatörü ve HES projesi Marmara Bölgesi'nde, Bursa İli İnegöl İlçesi sınırları içerisinde, Akdere üzerinde bulunmaktadır. Proje, Akdere’nin 500 m ve 360 m kotları arasındaki potansiyeli değerlendirecek şekilde planlanmıştır.

Akdere Regülatörü ve HES projesinin 2008 yılında hazırlanan ilk yapılabilirlik raporunda, proje 2 regülatör, iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binasından oluşacak şekilde planlanmıştır.Prosem Mühendislik tarafından yapılan arazi ve ofis çalışmaları neticesinde regülatör sayısı bire indirilmiş, iletim hattı dere yatağının hemen yanında gömülü tesis edilecek basınçlı CTP boru olarak tasarlanmış ve regülatörden çevrilen suların bu hat ile doğrudan türbinlere bağlanması alternatifinin daha ekonomik ve uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Proje formülasyonu bu şekilde değiştirilerek revize yapılabilirlik raporu hazırlanmıştır. Bu revizyonlar sonucunda projenin kamulaştırma maliyetleri önemli ölçüde azaltılmış, olumsuz sosyal ve çevresel etkiler en aza indirilirmiştir. Hidrolik türbinler CTP boru hattındaki basınç artışlarını makul seviyelerde tutabilecek şekilde tasarlanacaktır. İki büyük, bir küçük toplam üç adet yatay Francis tipi türbinin bulunduğu santral binasında düşük debilerde de enerji üretimi yapılabilecektir. Akdere Regülatörü ve HES inşasının 2012 yılında başlanması ve 2013 yılında tamamlanarak tesisin ticari işletmeye alınması planlanmaktadır .