Projeler

Çambaşı HES

Çözümlerden bir tanesi, tünelin kaya tutucu bölgesinde gelişmiş tasarım metodları kullanarak donatı ve beton miktarında belirgin bir tasarruf elde edilmesidir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: NVS İnşaat

Konum: Trabzon

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

 

Toplam Kurulu Güç 40 MW

Enerji Tüneli

Nehiryatağı Derivasyonu 

 
 

Proje Özeti

Çambaşı HES projesi, Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon ili Ögene ve Haldizen dereleri üzerinde 582 m – 311 m arasındaki enerji potansiyelini kullanmak amacıyla tasarlanmıştır.

Türkiye’nin en büyük enerji üretim şirketi olan EnerjiSA’nın sahibi olduğu Çambaşı HES projesnin inşaat işleri NVS İnşaat şirketine verilmiştir. Prosem Mühendislik, müteahitin nehiryatağı derivasyonu ve enerji tüneli ile ilgili karşılaştığı sorunları çözebilmek amacıyla alternatif çözümler üretmiş, ve bu bu çözümleri hem işverene hem müteahite sunmuştur. Çözümlerden bir tanesi, tünelin kaya tutucu  bölgesinde gelişmiş tasarım metodları kullanarak donatı ve beton miktarında belirgin bir tasarruf elde edilmesidir.

Manavgat HES

Projenin ana karakteristiklerinden biri 1500 metre
uzunluğundaki cebri boru hattıdır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: BM Holding

Konu: Antalya

Durum: Tamamladı

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 10 MW

Uzun Cebri Boru

Basınç Düşürücü Vanalar (PRV)

 

Proje Özeti

İnşaatına henüz başlanmamış olan Manavgat Regülatörü ve HES Projesi Manavgat Çayının 815.00 m –710.00 m arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır. 

Proje, regülatör yapıları, uzun cebri boru ve iki büyük biri küçük olmak üzere toplamda üç adet Francis türbin ihtiva eden santral binasından oluşmaktadır. Projenin ana karakteristiklerinden biri 1500 metre uzunluğundaki cebri boru hattıdır. Geleneksel tipte basınçsız iletim hattı yerine, dere yatağının hemen yanında gömülü tesis edilecek basınçlı CTP boru olarak tasarlanmış iletim hattının projenin ekonomik ve uygulanabilirliği açısından daha olumlu olduğu görülmüştür. Böylece projenin kamulaştırma maliyetleri azaltılmış ve olumsuz sosyal ve çevresel etkileri en aza indirilmiştir. CTP boru hattındaki basınç artışlarını makul seviyelerde tutabilmek amacıyla santral binasında basınç düşürücü vanalar (PRV) tesis edilecektir. İki büyük, bir küçük toplam üç adet yatay Francis tipi türbinin bulunduğu santral binasında düşük debilerde de enerji üretimi yapılabilecektir.

Esentepe HES

Gelen debi, enerji tüneli vasıtasıyla direkt olarak santrale iletildiği için yükleme havuzu ve cebri boru ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Beha Elektrik

Konum: Trabzon

Durum: Devam Ediyor 

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 16 MW

Basınç Düşürücü Vana (PRV)

 

 

 

 

Proje Özeti

Esentepe HES projesi, Karadeniz Bölgesi Trabzon ili Çaykara ilçesi sınırları içinde Ögene Deresi üzerinde bulunan bir projedir. Esentepe HES, 2 regülatör ve 1 santral binasından oluşmakta olup regülatörün drenaj alanı 137.27 km2’dir.

Büyük Dere’nin ve Balkodu Deresi’nin suları Irmak ve Oğlaklı regülatörleri ile çevrilmektedir. Çevrilen sular, enerji tüneli vasıtasıyla iki Francis türbine sahip santrallere iletilmektedir.

Esentepe HES, nüfusun ve işlenmiş tarım alanlarının sık olduğu bölgeye yakın olup, bu çerçevede kamulaştırma bedelleri dikkate alınarak iletim hattı basınçlı tünel olarak planlanmıştır. Gelen debi, enerji tüneli vasıtasıyla direkt olarak santrale iletildiği için yükleme havuzu ve cebri boru ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Ek olarak, su koçu etkisini azaltmak için santral yapısına denge bacası yapmak yerine “Basınç Düşürücü Vana (PRV)” kullanılarak hem maliyetten hem de alandan tasarruf sağlanmıştır. Bu sayede, olumsuz çevresel etkiler, inşaat ve kamulaştırma bedelleri en aza indirilmiş olup proje tesislerinin hızlı ve efektif bir biçimde inşası sağlanmıştır. Su koçu etkisi ve sistem PRV uygulama hesaplarıyla ilgili çalışmalar da Prosem Mühendislik tarafından gerçekleştirilmiştir.

Devecikonağı Barajı ve HES

Dolusavağı beş adet radyal kapakla kontrol edilen projenin işletme su seviyesi, taşkın su seviyesi ile aynı tutularak enerji üretiminde maksimum düşüden faydalanılması sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Bursa

Durum: İşletmede

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç : 29 MW

SSB Baraj

Rezervuar

Sulama

Büyük Radyal Kapaklar

Yarı Gömülü Santral

Düşey Kaplan Türbin

 

 

Proje Özeti

Devecikonağı Barajı ve HES, Emet Çayı üzerinde inşa edilmekte olan baraj tipi bir hidroelektrik tesistir. Projenin inşaatına 2010 yılının Eylül ayında başlanmış olup tesisin 2012 yılı içerisinde ticari faaliyete başlaması beklenmektedir. Projenin membasında Kızkayası Barajı ve HES Projesi planlanmıştır.

Devecikonağı Barajı ve HES projesi baraj gövdesinin SSB olması ve gövdesinin talvegden itibaren 24.1 m yükseklikte olması sebebiyle dolusavak yapısı 2 545.00 m3/s’lik Q500 taşkın debisine göre projelendirilmiştir. Dolusavağı beş adet radyal kapakla kontrol edilen projenin işletme su seviyesi, taşkın su seviyesi ile aynı tutularak enerji üretiminde maksimum düşüden faydalanılması sağlanmıştır. İşletme su seviyesi olan 95 m kotunda baraj rezervuar alanı 660 000 m2, hacmi ise 6.2 hm3’dür. Baraj rezervuarında günlük regülasyonu sağlamak amacıyla 1.9 hm3’lük aktif hacim bulunmaktadır. Proje bünyesinde inşaa edilen gövdenin kret uzunluğu dolusavak dahil 298 m, toplam SSB hacmi ise 60 000 m3’tür. Baraj eteğinde kurulan yarı gömülü tipteki santral binasında her biri 57.5 m3/s hidrolik kapasiteli iki büyük, 5.00 m3/s hidrolik kapasiteli bir küçük olmak üzere toplam üç adet Kaplan tipi türbin bulunmaktadır. Küçük ünite, DSİ tarafından yaptırılan Döllük-Güllüce Sulama Projesi kapsamındaki hatta ihtiyaç duyulan suyu sağlarken bu suyun enerjisinden de faydalanmak amacıyla tesis edilmiştir. Devecikonağı Barajı mansabında 7 m derinliğe kadar nehir taraması yapılarak mansap su seviyesi düşürülmüş ve bu sayede su altında kalan tarım alanları azaltılarak projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri en aza indirilmiş, aynı zamanda enerji üretimi de arttırılmıştır.

Vizara HES

Prosem Mühendislik tarafından geliştirilen yeni proje formülasyonu sayesinde önemli miktarda maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.
 

Proje Detayları

İşveren : Yılmaz Ulusoy Holding

Yer: Trabzon

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Toplam Kurulu Güç 9 MW

Rezervuar

Yüksek Regülatör

Uzun Cebri Boru

Su Darbesi Analizi

Çevreye Duyarlı Tasarım

 

 

Proje Özeti

Derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesis olan Vizara HES projesinin inşaatı devam etmekte ve 2012 yılı içerisinde ticari faaliyete geçmesi beklenmektedir. Proje Manahoz deresinin 1 548 m ile 1 271 m kotları arasındaki düşü potansiyelini değerlendirmek üzere inşa edilmektedir.

Vizara Hidroelektrik Santral Projesi
Vizara Hidroelektrik Santral Projesi

Fizibilete aşamasında iletim hattı kanal ve tünel olarak tasarlanan Vizara HES projesinin formülasyonu Prosem Mühendislik tarafından değiştirilerek 1.40 m çapında ve 4 km uzunluğunda gömülü cebri boru olarak projelendirilmiştir. Bu formülasyonun uygulanması ile regülatörden alınan su cebri boru vasıtasıyla direkt santrale aktarıldığından, yükleme havuzuna gerek kalmamış, bu sayede önemli miktarda maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmıştır. Santralde tesis edilen iki adet Pelton tipi türbin ile basınç artış sorunu yaşanmadan uzun bir cebri boru hattıyla proje yapılabilmiştir. Talvegden 15 m yükseklikteki regülatörü sayesinde 5 saatlik depoya sahip olan proje, üretimini puant saatlere kaydırabilme şansına sahiptir.

Yedigöl - Aksu HES

Tüneller kaplamasız olarak tasarlanmış ve sadece ihtiyaç duyulan yerlerde betonarme kaplama yapılmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren:  Makyol-İsmil Ortak Girişimi, Borusan ENBW

Yer: Ispir

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 52 MW

Kaskat Projeler

Kaplamasız Enerji Tüneli

 

 

Proje Özeti

Yedigöl HES ve Aksu HES Projeleri Aksu Deresi’nin 1 598 m ile 1 057 m kotları arasında kaskat yerleşimli kurulmuş olan derivasyonlu tipte hidroelektrik tesislerdir. Yedigöl HES Projesi 2011 yılında ticari faaliyete geçmiş olup, Aksu HES Projesinin de 2012 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Yedigöl ve Aksu Hidroelektrik Projeleri

Yedigöl ve Aksu Hidroelektrik Projeleri

Her iki projede de tirol tipi regülatörlerle alınan sular uzun basınçlı enerji tünelleriyle santrallere taşınmaktadır. Toplam tünel uzunluğu 4 800 m olan Yedigöl HES iletim hattının son 350 m’si tünel içi cebri boru olarak projelendirilmiştir. Aksu HES Projesi için toplam tünel uzunluğu 6 400 m’dir. Bunun son 400 m’si tünel içi cebri boru olarak projelendirilmiştir. Her iki santral binası da iki eşit güçte Pelton tipi ünite ihtiva etmektedir.

Yetersiz zemin etütleri ile HPI (Almanya) firmasınca hazırlanan santral kati projelerinin, santral bölgesinde karşılaşılan kalın alüvyon tabakaları sebebiyle değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda, her iki santral binasının da kati ve mimari projeleri Prosem Mühendislik tarafından yeniden hazırlanmıştır. Alüvyon zemine yerleştirilmek zorunda kalınan Aksu santral binası kazık temelli olarak tasarlanmıştır. Projeler kapsamındaki tüm tesislere ait uygulama projeleri, müşavir firma olan HPI tarafından kontrol edilerek onaylanmıştır.

 

Mavi HES

Çok apik bir arazide tesis edilecek olan yükleme havuzunun dairesel seçilmesi ile kazı kübajı oldukça azaltılmış ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : Cese Enerji

Yer: Trabzon

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Rezervuar

Yüksek Regülatör

Dairesel Yükleme Havuzu

Yarı Gömülü Santral

 

 

Proje Özeti

Mavi HES, Hamsiköy Deresi’nin 894 m ile 706 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte hidroelektrik tesistir. 2010 yılı içerisinde başlayan inşaatının 2012 yılı içerisinde tamamlanarak tesisin ticari faaliyete geçmesi beklen-mektedir.

Proje, regülatör yapıları, 3 738 m uzunluğunda beton kaplı tünel, dairesel yükleme havuzu, 236 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. İletim yapısı tipi tünel olarak belirlenmiş ve projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir. Proje kapsamında 12 m çapında ve 18.15 m yüksekliğinde dairesel kesitli yükleme havuzu bulunmaktadır. Çok apik bir arazide tesis edilecek olan yükleme havuzunun dairesel seçilmesi ile kazı kübajı oldukça azaltılmış ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır. Regülatör rezervuarı ile tünel ve yükleme havuzu içerisinde toplam 84 000 m3 depolama yapabilecek şekilde projelendirilen sistem sayesinde tesiste günlük regülasyon sağlanacaktır. İki adet eşit güçte yatay Francis tipi ünite ihtiva eden santral binası yarı gömülü olarak projelendirilmiştir.

Koyunbaba Barajı

Projelerin hazırlanması işi Prosem Mühendislik’in yükümlülüğündedir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Yer: Çankırı

Durum: Tamamlandı

 

 

Tasarım
Detayları

Büyük Rezervuar

Sulama

Ön Yüzü Beton Kaplı Baraj

 

 

Proje Özeti

Koyunbaba Barajı ön yüzü beton kaplı çakıl dolgu baraj olarak tasarlanmıştır. İnşaat aşamasında özellikle yeraltı suyu seviyesi kaynaklı bazı sorunlarla karşılaşılmıştır.Karşılaşılan sorunlardan dolayı, Koyunbaba Barajı’nın kesin projelerinin revize edilmesi ve uygulama projelerinin de bu revizyonlara uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Koyunbaba Barajı talvegten 48.75 m ve temelden 59.00 m yüksekliğindedir. Barajın en üst kısmında 3.50 m yüksekliğinde bir parapet bulunmaktadır ve bu parapetin üst kotu 841.85 m’dir.

Hemşin HES

Hemşin HES projeleri Hemşin Deresi’nin 345.00 m ile 285.00 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirecek tesislerdir.
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Rize

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 3 MW

Nehir Tipi Santral

Kaskat Projeler

Rezervuar

Yüksek Regülatör

 

 

Proje Özeti

Hemşin HES projeleri Karadeniz Bölgesi'nde, Rize İli Hemşin İlçesi sınırları içerisinde, Hemşin Deresi üzerinde bulunmaktadır. Hemşin HES projeleri 3 kademeli kaskat yerleşimli nehir tipi hidroelektrik tesislerdir. Hemşin I ve Hemşin III HES projelerinin inşasına 2011 yılı sonunda başlanmıştır.

Hemşin Deresi üzerinde 110.50 km2 yağış alanına sahip Hemşin I Regülatörü, Hemşin I HES'e, 105.00 km2 yağış alanına sahip Hemşin III Regülatörü de Hemşin III HES'e su çevirmektedir. Hemşin I - Hemşin III Regülatör ve HES projeleri Hemşin Deresi’nin 345.00 m ile 285.00 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirecek tesislerdir. Her iki projede de iletim hattı bulunmayıp, regülatör gövdesi ile tutulan sular, gövdenin çok yakınında yer alan santrale cebri boru vasıtası ile iletilmektedir. Daha membada bulunan 345 m normal su seviyeli Hemşin III Regülatörü Hemşin Deresi’nin 335.00 m talveg kotunda tesis edilecektir. Tesisin planlanan üretimi yapabilmesi santral bölgesinde en derin yeri yaklaşık 11 m ve uzunluğu yaklaşık 450 m olan bir kuyruksuyu taraması ile sağlanmıştır. 288.50 m talveg kotunda tesis edilen 300 m normal su seviyeli Hemşin I Regülatöründe planlanan üretim kapasitesine ise santral mansabında yapılacak en derin yeri yaklaşık 4 m ve uzunluğu yaklaşık 150 m olan bir dere taraması ile ulaşılacaktır. Projelerin nehir tipi hidroelektrik tesisler olması sayesinde, olumsuz çevresel etkilerinin minumum seviyede tutulmasının yanı sıra oluşacak göl alanları ve basamaklı dolusavak yapıları ile kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılacak peyzaj çalışmalarına da katkı sağlanacaktır.

 

Saran HES

Göksu Nehri oldukça yüksek akımlara sahip bir akarsudur. Dolayısıyla proje tesisleri de bu yüksek debileri en optimum oranda kullanacak şekilde planlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Egemen Enerji

Konum: Mersin

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Üç Farklı Cebri Boru

 

 

 

 

 

 

Proje Bilgileri

Saran HES Projesi Mersin ili Mut ilçesi sınırları içerisinde, Göksu Nehri üzerinde tesis edilecek olan derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Proje Göksu Nehri’nin 150.50 m ile 123.00 m kotları arasındaki potansiyeli değerlendirecek şekilde planlamıştır.  

Göksu Nehri oldukça yüksek akımlara sahip bir akarsudur. Dolayısıyla proje tesisleri de bu yüksek debileri en optimum oranda kullanacak şekilde planlanmıştır. Regülatör yapısı ile çevrilen akımlar 9.5 km uzunluğunda bir iletim yapısı ile yükleme havuzuna taşınmaktadır. Bu hattın 8.6 km’lik kısmı trapez kanal, diğer 900 m’lik kısmı ise kapalı kanal olarak tesis edilecektir. Yükleme havuzunda toplanan akımlar, proje debilerinin yüksek olması nedeniyle 3 ayrı cebri boru hattı ile santral binası içerisindeki türbinlere iletilecektir. Bu sayede, ayrıca branşman yapısına ihtiyaç kalmamaktadır.

Santral binasının yerleştirileceği noktada dere yatağı kotu 128 m mertebesindedir. Bu sebeple, santral binası kuyruksuyu su seviyesini 123 m kotlarına indirebilmek amacıyla yaklaşık 4 km boyunca nehir tarama kazısı yapılacaktır.

Arpa Regülatörü ve HES

İletim yapısı tipi tünel-şaft olarak seçilerek projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: BM Holding

Yer: Artvin

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 33 MW

Yüksek Basınçlı enerji Tüneli

Çelik Fiber Tel Takviyeli Betonarme Tünel Kaplaması

100m Şaft

 

 

Proje Özeti

Arpa HES, Arpa Deresi üzerinde 1005 – 660.60 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Tesisin inşaatı devam etmekte olup 2012 yılı başında ticari faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Arpa Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi

Arpa Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi

Proje; Arpa Deresi’nin 997 m talveg kotundaki regülatör yapıları, 1 670 m uzunluğunda serbest yüzey akışlı tünel, sekizgen kesitli yükleme havuzu, 100 m derinliğinde düşey şaft, 1 750 m uzunluğunda çelik fiber takviyeli beton kaplamalı basınçlı tünel, tünel içerisinde tehlike vana odası, 600 m’si tünel içinde, 230 m’si tünel dışında bulunan çelik cebri boru, 3 eşit güçte Pelton tipi türbin ihtiva eden santral binası ve kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır. İletim yapısı tipi tünel-şaft olarak seçilerek projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir. Yükleme havuzu, topografyanın çok dik olmasından dolayı kazı miktarlarının azaltılması amacı ile sekizgen olarak projelendirilmiş ve tabanına da düşey şaft bağlanmıştır. Basınçlı tünelin kazısı için, şaft ve basınçlı tünelin kesiştiği noktaya bağlanan 282 m uzunluğunda yaklaşım tüneli projelendirilmiş, böylece enerji tüneli kazısı iki aynadan devam ettirilmek suretiyle inşaat süresi kısaltılmıştır. Yaklaşım tünelinin şaft ve basınçlı tünel ile kesiştiği noktada 100 m su basıncına dayanıklı sızdırmaz bir kapı bulunmakta olup yaklaşım tünelinin, işletme aşamasında da bakım amacıyla kullanılması sağlanmıştır. Jeolojik ve hidrolik nedenlerden dolayı enerji tüneli kaplamalı olarak projelendirilmiştir. Tesis edilen 1 750 m uzunluğunda modifiye atnalı kesitli basınçlı tünelde çelik fiber takviyeli beton kullanılarak kemer bölgesindeki donatı ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle inşaat süresi ve maliyeti önemli ölçüde azaltılmış ve tünelin durabilitesi arttırılmıştır. Tünel içerisindeki 300 m’ye ulaşan hidrostatik basıncın kaya tarafından taşınamadığı kesimlerde tünel içerisinde mesnet kütleleri ile sabitlenmiş çelik cebri boru kullanılmıştır. İletim hattı içerisinde biriken suyun hacmi ve sistemin basınçlı olması göz önünde bulundurularak, tünel içerisinde tehlike vanası ihtiva eden betonarme vana odası inşa edilmiştir.

Küçükkumla Barajı ve Sulaması

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan proje ihalesi, Prosem Mühendislik tarafından kazanılmış olup bu şekilde mühendislik servisleri ve proje işlerinin sorumluluğunu almıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Konum: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Tarımsal Ekonomi Analizleri

Kamulaştırma Planları

Proje Alanı Haritalandırılması

 

Proje Özeti

Gemlik Küçükkumla Barajı ve Sulama Projesi Gemlik ilçesinin Küçükkumla kasabasının 1.5 km kuzeydoğusunda Pınarbaşı Deresi üzerinde bulunmaktadır.

Pınarbaşı Deresi üzerinde bulunan baraj, 148 m talveg ve 177 m kret kotundadır. Barajın nehir yatağından yüksekliği 29 m’dir. Bu proje sayesinde 161 ha’lık tarım alanının sulanması amaçlanmaktadır.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan proje ihalesi, Prosem Mühendislik tarafından kazanılmış olup bu şekilde mühendislik servisleri ve proje işlerinin sorumluluğunu almıştır.

Prosem Mühendislik tarafından sağlanan hizmetler: proje alanının haritalandırılması, temel çalışmaları ve raporları, tarımsal ekonomi analizleri, kamulaştırma planları ve raporları, ÇED (Çevre Etkisi Değerlendirme) kararı için gerekli belgeleri hazırlama, proje planlama raporu, kati ve uygulama tasarımları ve projenin DSİ’ye sunulmasıdır.

Angutlu I-II

Yapılaşma oranının fazla olduğu ilçe merkezinde yer alan Angutlu HES projelerinde, kamulaştırma maliyetleri de göz önüne alınarak iletim hatları basınçlı tünel olarak projelendirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Türkerler İnşaat

Yer : Giresun

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç: 24 MW

Enerji Tüneli

Su Darbesi Analizi

Basınç Sınırlama Vanaları

Kanat "Flap" Kapak

 

Proje Özeti

Angutlu HES Projeleri, Karadeniz Bölgesi'nde, Giresun İli Dereli İlçesi sınırları içerisinde bulunmakta olup Aksu Deresi’nin 220 m ile 100 m kotları arasında kaskat yerleşimli kurulmuş olan derivasyonlu tipte hidroelektrik tesislerdir. Aksu Deresi üzerinde 722 km2 yağış alanına sahip Angutlu – I Regülatörü Angutlu – I HES'e, 782 km2 yağış alanına sahip Angutlu – II Regülatörü ise Angutlu – II HES'e su çevirmektedir.

Her iki projenin formülasyonu benzer olup, regülatörler vasıtasıyla alınan sular basınçlı enerji tünelleri ile santral binasındaki 2 büyük 1 küçük yatay Francis tipteki ünitelerle türbinlenmektedir. Angutlu-I santralinin hemen mansabında ve Dereli ilçe merkezi yakınında yer alan Angutlu-II Regülatörü, dolusavağında tesis edilen 5 adet 8 m genişlikteki kanat kapaklar (flap gate) vasıtasıyla 680.94 m3/s’lik Q500 taşkın debisini geçirecek şekilde tasarlanmıştır. Yapılaşma oranının fazla olduğu ilçe merkezinde yer alan Angutlu HES projelerinde, kamulaştırma maliyetleri de göz önüne alınarak iletim hatları basınçlı tünel olarak projelendirilmiştir. Tünellerin basınçlı tasarlanması neticesinde yükleme havuzu ve cebri boru imalatlarına gerek kalmamış, uzun basınçlı tünel boyunca oluşacak su darbesi etkisini azaltabilmek için ise denge bacası yerine maliyet ve yer tasarrufu sağlayan “Basınç Sınırlama Vanaları” (PRV) tercih edilmiştir. Bu şekilde projelerin olumsuz çevresel etkileri ile inşaat ve kamulaştırma maliyetleri büyük oranda azaltılmış, proje tesislerinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapımı da temin edilmiştir. Santral binalarında tesis edilen basınç sınırlama vanalarının sisteme adaptasyonu ve ilgili su darbesi analizleri Prosem Mühendislik tarafından yapılmıştır.

 

Akşar Regülatörü ve Nazar HES

Proje formülasyonu değiştirilerek revize yapılabilirlik raporu hazırlanmış, projenin kamulaştırma maliyetleri ve olumsuz sosyal ve çevresel etkileri en aza indirilirmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Akşar - Nazar Enerji

Yer: Bitlis

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 33 MW

Rezervuar

Yüksek Regülatör

Enerji Tüneli

Denge Bacası

Su Darbesi Analizi

 

Proje Özeti

Akşar Regülatörü ve Nazar HES projesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde, Sutopu Deresi üzerinde bulunmaktadır. Bu dere üzerinde toplam 1 000 km2 yağış alanına sahip Akşar Regülatörü, Nazar HES'e su çevirmektedir.

Akşar Regülatörü ve Nazar HES projesinin 2005 yılında hazırlanan yapılabilirlik raporunda, proje iki regülatör, 10.5 km uzunluğunda iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binasından oluşacak şekilde planlanmıştır. Prosem Mühendislik tarafından yapılan arazi ve harita çalışmaları neticesinde iletim hattının yüzeyden götürülmesinin ekonomik ve çevresel yönden uygulanabilir olmadığı belirlenmiştir. Proje formülasyonu değiştirilerek revize yapılabilirlik raporu hazırlanmış, projenin kamulaştırma maliyetleri ve olumsuz sosyal ve çevresel etkileri en aza indirilirmiştir. Yeni formülasyon iki regülatörlü sistem yerine günlük depolamalı tek bir regülatör, iletim kanalı yerine de basınçlı tünel ve denge bacasından oluşmaktadır. Jeolojik ve hidrolik nedenlerden dolayı 4.00 m iç çapındaki modifiye atnalı kesitli 7.500 m uzunluğundaki enerji tüneli kaplamalı olarak projelendirilmiştir. Kaplama kalınlığı ve donatı miktarı tünel üzerindeki hidrostatik basınçlar göz önüne alınarak üç farklı tipte tasarlanmıştır. Tünelin, hidrostatik basıncın kaya tarafından taşınamadığı kesimleri ve denge bacası şaftı ile santral arasındaki bölümlerinde çelik kaplama kullanılmıştır. Basınç artışlarını makul seviyelerde tutabilmek amacıyla jeolojik açıdan uygun olan santrale en yakın bölgede 6.00 m çapında 58.00 m derinliğinde bir şaftla enerji tüneline bağlanan, 15.00 m çapında 21.00 m yüksekliğinde üst haznesi bulunan denge bacası tasarlanmıştır. Tüm bu değişiklikler neticesinde 150 000 m3 ’lük depo hacmi elde edilmiş, projenin puant dönem enerji üretimi arttırılmıştır. Santral binasında iki adet eşit güçte yatay Francis tipi türbin tesis edilmiş, regülatör bünyesinde de dereye bırakılan can suyunun enerjisinden faydalanmak üzere 300 kW gücünde bir türbin kurulmuştur.

 

Akdere Regülatörü ve HES

Bu revizyonlar sonucunda projenin kamulaştırma maliyetleri önemli ölçüde azaltılmış, olumsuz sosyal ve çevresel etkiler en aza indirilirmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: B.Ergünler İnşaat

Yer: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

 

Tasarım Detayları 

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 8 MW

Uzun CTP Cebri Boru

Su Darbesi Analizi

 

 

Proje Özeti

Derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesis olan Akdere Regülatörü ve HES projesi Marmara Bölgesi'nde, Bursa İli İnegöl İlçesi sınırları içerisinde, Akdere üzerinde bulunmaktadır. Proje, Akdere’nin 500 m ve 360 m kotları arasındaki potansiyeli değerlendirecek şekilde planlanmıştır.

Akdere Regülatörü ve HES projesinin 2008 yılında hazırlanan ilk yapılabilirlik raporunda, proje 2 regülatör, iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binasından oluşacak şekilde planlanmıştır.Prosem Mühendislik tarafından yapılan arazi ve ofis çalışmaları neticesinde regülatör sayısı bire indirilmiş, iletim hattı dere yatağının hemen yanında gömülü tesis edilecek basınçlı CTP boru olarak tasarlanmış ve regülatörden çevrilen suların bu hat ile doğrudan türbinlere bağlanması alternatifinin daha ekonomik ve uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Proje formülasyonu bu şekilde değiştirilerek revize yapılabilirlik raporu hazırlanmıştır. Bu revizyonlar sonucunda projenin kamulaştırma maliyetleri önemli ölçüde azaltılmış, olumsuz sosyal ve çevresel etkiler en aza indirilirmiştir. Hidrolik türbinler CTP boru hattındaki basınç artışlarını makul seviyelerde tutabilecek şekilde tasarlanacaktır. İki büyük, bir küçük toplam üç adet yatay Francis tipi türbinin bulunduğu santral binasında düşük debilerde de enerji üretimi yapılabilecektir. Akdere Regülatörü ve HES inşasının 2012 yılında başlanması ve 2013 yılında tamamlanarak tesisin ticari işletmeye alınması planlanmaktadır .

Hunut HES

Topografyanın dik olmasından dolayı kazı miktarlarının azaltılması amacı ile üç projede de yükleme havuzları dairesel olarak projelendirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren : Gözütok Enerji

Konum : Erzurum

Durum : Tamamlandı

 

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 36 MW

Proje Formülasyonu Geliştirme

Yapılabilirlik Çalışmaları

Teknik Değerlendirme Raporu

 

 

Proje Özeti

Hunut HES Projeleri Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Çoruh Nehri Havzası’nda, Çoruh Nehri’nin yan kolu olan Hunut (Çamlıkaya) Deresi üzerinde, Erzurum İli İspir İlçesi sınırları içinde yer almaktadır. Projeler planlama aşamasındadır.

Hunut-I HES Çamlıkaya Deresi’nin 1810 m ile 1665 m kotları arasındaki, Hunut-II HES 1667 m ile 1345.50 m kotları arasındaki ve Hunut-III HES Projesi de 1347.50-1130 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirecek şekilde planlanmıştır. Topografyanın dik olmasından dolayı kazı miktarlarının azaltılması amacı ile üç projede de yükleme havuzları dairesel olarak projelendirilmiştir. Ayrıca iletim hattı betonarme kanal yerine CTP boru olarak tasarlanmıştır. Bu sayede iletim hattı imalatı süresinden önemli bir kazanç sağlanacaktır.

Hunut-I ve Hunut-III projelerinin debi ve düşü kademelerine dayanarak Francis Türbin kullanılmıştır. Bu iki projede minimum türbin debisi etkisini azaltabilmek amacıyla iki büyük bir küçük ünite türbin planlanmıştır. Hunut-II HES projesinin düşüsü ve debisi göz önüne alındığında bu proje için en uygun seçim Pelton Tipi türbindir. Hunut-II HES Projesi’nde 2 eşit kapasiteli Pelton Türbin kullanılmıştır.

Taç HES

Projenin yüksek kotlarda olması ve zorlu iklim koşulları nedeniyle, projenin inşaat ve uygulaması sırasında bazı zorluklar ortaya çıkmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: BM Holding

Konum: Antalya

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 7 MW

CTP Boru Hattı

 

Proje Özeti

Taç HES, Erzurum ili sınırları içerisinde Yapağı Deresi üzerinde bulunan bir hidroelektrik projesidir. Proje, Erzurum’un yüksek kotlarında bulunmakta olup  2300m-1850m kotları arasındaki 450 m düşüyü kullanmayı amaçlamaktadır. 

Taç HES, Yapağı Deresi’nin 2300m-1850m kotları arasında yer almaktadır. Projenin yüksek kotlarda olması ve zorlu iklim koşulları nedeniyle, projenin inşaat ve uygulaması sırasında bazı zorluklar ortaya çıkmıştır.

Proje, tirol tipi regülatör 3.60 km uzunluğunda CTP boru hattı, yükleme havuzu, 2 km uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır.

Projenin cebri borusu da CTP boru olarak tasarlanmıştır. Ancak CTP boruları belirli basınç limitlerine göre üretildiği için, boru hattının son 1.1 km’lik kısmı çelik boru olarak tasarlanmıştır. Cebri boru santral binasında bulunan 2 Pelton türbine bağlanmaktadır.

Kayaköprü I-II HES

Kayaköprü I HES cebri borusunun 156 m ve 101 m’lik iki farklı kesimi, arazi şartları ve kamulaştırma sorunları nedeniyle yeraltından eğik çakma yapılarak geçirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Arsan Enerji

Yer: Giresun

Durum: Tamamlandı

 

 

Tasarım Detayları 

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 40 MW

Kaskat Projeler

Tünel İçerisinde Günlük Depo

Kaplamasız Uzun Tünel

Dairesel Yükleme Havuzu

 

 

Proje Özeti

Kayaköprü I HES ve Kayaköprü II HES projeleri aynı dere üzerinde kaskat kurulmuş olan derivasyonlu tipte hidroelektrik tesislerdir. Projelerin inşaatı devam etmekte olup 2012 yılında ticari faaliyete geçmeleri planlanmaktadır.

Kayakopru 1 - 2 Hidroelektrik Santral Projeleri

Kayakopru 1 - 2 Hidroelektrik Santral Projeleri

Kayaköprü I HES Yağlı Dere’nin 853.55 m ile 582 m kotları arasındaki, Kayaköprü 2 HES ise 582 m ile 500 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır. Projelerin belirgin özelliği uzun iletim tünellerine sahip olmasıdır. İletim tünellerinin uzunlukları Kayaköprü I HES için 6 767 m, Kayaköprü II HES için 2 745 m’dir. Bu projelerde iletim tünelleri günlük depo olarak kullanılacak şekilde projelendirilerek, tünel boylarının uzun olmasından önemli bir fayda sağlanmıştır. Depo hacmi Kayaköprü I HES için 42 300 m3, Kayaköprü II HES için ise 22 000 m3’tür. İletim tünellerinde Kayaköprü I HES için 4.40 m çap - 4.40 m yükseklik, 5.40 m çap – 4.90 m yükseklik ve 5.40 m çap - 5.10 m yükseklik olarak 3 farklı kazı kesiti, Kayaköprü II HES için ise 4.40 m çap – 4.40 m yükseklik olarak tek tip kazı kesiti kullanılmıştır. Topografyanın çok dik olmasından dolayı kazı miktarlarının azaltılması amacı ile her iki projede de yükleme havuzları dairesel olarak projelendirilmiştir. Ayrıca Kayaköprü I HES cebri borusunun 156 m ve 101 m’lik iki farklı kesimi, arazi şartları ve kamulaştırma sorunları nedeniyle yeraltından eğik çakma yapılarak geçirilmiştir. Projelerin günlük depoya sahip olmasının sağladığı avantaj ile iki eşit güçte Francis tipi ünite, enerji kaybına yol açmadan kullanılabilecektir.

 

Yunuslar HES

...Bu revizyonlar sonucunda projenin kamulaştırma maliyetleri önemli ölçüde azaltılmış, olumsuz sosyal ve çevresel etkiler en aza indirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: HES Enerji

Konum: Kastamonu

Durum: Tamamlandı 

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 9 MW

Basınçlı CTP Boru

Değişken Akım (Transient) Analizleri

Basınç Düşürücü Vanalar (PRV) 

 

Proje Özeti

Derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesis olan Yunuslar Regülatörü ve HES projesi Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Kastamonu ilinde Çatalzeytin İlçesi sınırları içerisinde, Akçay Deresi üzerinde bulunmaktadır. Proje, Akçay Deresi’nin 240 m ve 30 m kotları arasındaki potansiyeli değerlendirecek şekilde planlanmıştır.

Yunuslar HES projesinin ilk planlamasında proje iki kademeli olarak planlanmıştır. Her iki kademe de regülatör yapıları ile çevrilen akımlar kanal tesisleri aracılığıyla yükleme havuzlarına taşınmaktadır. Bu durumda projenin toplam kanal uzunluğu 14 km mertebesindedir. Projenin tesis edileceği bölgede bu kadar uzun bir kanal hattı, yükleme havuzu ve ulaşım yolları tesis edilmesi, çevreye önemli derecede zarar vereceği ayrıca çok maliyetli olacağı için proje formülasyonu Prosem Mühendislik tarafından yeniden çalışılmıştır.

Prosem Mühendislik tarafından yapılan arazi ve ofis çalışmaları neticesinde proje tek kademeye düşürülmüş, iletim hattı dere yatağının yanında gömülü tesis edilecek basınçlı CTP boru olarak tasarlanmış ve regülatörden çevrilen suların bu hat ile doğrudan türbinlere bağlanması alternatifinin daha ekonomik ve uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Proje formülasyonu bu şekilde değiştirilerek revize yapılabilirlik raporu hazırlanmıştır. Bu revizyonlar sonucunda projenin kamulaştırma maliyetleri önemli ölçüde azaltılmış, olumsuz sosyal ve çevresel etkiler en aza indirilirmiştir.  Projenin iletim hattı 12 km uzunluğundadır ve dolayısıyla su koçu etkisi proje tasarımını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple, Prosem Mühendislik transient analysis yapılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre CTP boru hattındaki basınç artışlarını makul seviyelerde tutabilmek amacıyla santral binasında ve iletim hattı üzerinde basınç düşürücü vanalar (PRV) tesis edilecektir.

 

 

Kaletepe HES

Günlük depolamanın sağladığı avantajla santralde iki eşit güçte Francis türbin tesis edilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Kayı İnşaat

Konum: Erzurum

Durum: Tamamlandı 

 

 

Tasarım
Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Sert İklim Koşulları

Günlük Depoya Sahip Yükleme Havuzu

5 Adet Regülatör

Uzun Sifonlar

 

Proje Özeti

Kaletepe HES, Ziyaret ve Yağcılar Dereleri’nin yüksek kotlarında, beş farklı koldan tirol tipi regülatörler ile su toplayan derivasyonlu tipte bir hidroelektrik santral projesidir. Proje 2009 yılı itibariyle ticari faaliyete başlamıştır. Kaletepe HES, beş regülatörü, uzun iletim hattı, günlük depoya sahip bir yükleme havuzu, uzun cebri borusu ve zorlu iklim koşullarıyla karakterize olan bir projedir.

Kaletepe Hidroelektrik Santral Projesi
Kaletepe Hidroelektrik Santral Projesi

İletim hattı 0.80 m – 1.60 m arası farklı çaplarda toplam uzunluğu 11 154 m olan U-PVC boru ile teşkil edilmiştir. İletim hattında üç adet sifon yer almaktadır. Bu sifonların boyları 193.90 m, 823.00 m ve 391.80 m’dir. Günlük regülasyon imkanı sayesinde üretimin günün belirli saatlerinde yapılması ve günün geri kalan kısmında durmasının oluşturabileceği don zararlarını önleyebilmek için iletim hattı ile cebri boru don derinliğinin altında gömülü olarak inşa edilmiştir. Proje kapsamında 5 adet regülatör bulunduğundan ve bunların her birinde ayrı ayrı depo yapılması uygulanabilir olmadığından, topoğrafyanın izin verdiği şekliyle yükleme havuzu 30 000 m3 hacminde günlük regülasyon sağlayacak bir rezervuar ile birlikte tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bu sayede minimum türbin debisi sınırlamasından dolayı oluşabilecek enerji üretimi kaybı ortadan kaldırılmış ve puant dönem enerji üretim miktarı artırılmıştır. Depolamanın sağladığı avantajla santralde iki eşit güçte Francis türbin tesis edilmiştir.