Selçuk HES

Formülasyonundan dolayı kompakt bir hidroelektrik projedir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Elif Grup Enerji

Konum: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 5 MW

Gömülü Çelik Cebri Boru

Korunumlu Enerji Tesisi

 

Proje Özeti

Selçuk HES, Deliçay Deresi üzerinde 883 m – 680 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek üzere tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesisidir. Projenin inşaatı 2014 yılında başlayacaktır.

Proje genel olarak regülatör yapısı, 2165 m uzunluğunda gömülü çelik cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. Formülasyonundan dolayı kompakt bir hidroelektrik proje olan Selçuk HES’te yerüstü iletim yapısı veya yükleme havuzu olmamasından dolayı korunumlu bir projedir.

Akın HES

Projelerin günlük depoya sahip olmasının sağladığı avantaj ile iki eşit güçte Francis tipi ünite, enerji kaybına yol açmadan kullanılabilecektir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Güngör Enerji

Konum: Giresun

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 18 MW

Dairesel Yükleme Havuzu

Uzun İletim Tüneli

 

Proje Özeti

Akın HES Projesi Ahırlı Dere’nin (Pazarsuyu) 655 m ile 550 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Projenin planlama, optimizasyon ve formülasyon belirleme işleri ayrıca finansal analizleri Prosem Mühendislik tarafından  hazırlanmıştır.

Akın HES Ahırlı Dere’nin 655 m ile 550 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır. Regülatör yapısı tarafından çevrilen akımlar 2470 m uzunluğunda 5.0 m iç çapında bir iletim tüneli aracılığıyla yükleme havuzuna taşınacaktır. Yükleme havuzunun tesis edileceği bölgede topografya oldukça diktir. Bu sebeple yükleme havuzu dairesel olarak planlanmış ve çapı da 15.00 m olarak belirlenmiştir. Bu projede iletim tüneli günlük depo olarak kullanılacak şekilde projelendirilerek, tünel boyunun uzun olmasından önemli bir fayda sağlanmıştır. Projelerin günlük depoya sahip olmasının sağladığı avantaj ile iki eşit güçte Francis tipi ünite, enerji kaybına yol açmadan kullanılabilecektir.

Çökek HES

Projede en kritik nokta, projenin bazı bölümlerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen bir afet bölgesinde olmasıdır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Batıçim Enerji

Konum: Muğla

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 11 MW

Proje Hidrolojisi

Hidrolik Hesaplamalar

 

 

Proje Özeti

Prosem Mühendislik, Çökek HES projesi için Batıçim Enerji’ye müşavirlik hizmeti sunmuştur. Proje Tezli deresi üzerinde 845 m 360 m kotları arasında yeralmaktadır. 

Orijinal formülasyonda proje Çökek-1 ve Çökek-2 olmak üzere 2 kademelidir.

Müşavirlik hizmetleri kapsamında proje hidrolojisi çalışılmış, hidrolik hesaplamalar gerçekleştirilmiş, proje maliyetleri, kurulu güç ve enerji üretim değerleri hesaplanmış ve çeşitli alternatifler karşılaştırılmıştır. Projede en kritik nokta, projenin bazı bölümlerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen bir afet bölgesinde olmasıdır. Bilirkişilerle ve akademisyenlerle beraber yapılan detaylı arazi incelemeleri ve değerlendirme raporlarıyla olası riskler belirlenmiş olup alternatif proje çözümleri bu çalışmalara göre hazırlanmıştır.

Bingöl - 2 HES

Bingöl-2 HES Türkiye’nin yüksek sismik bölgelerinden birinde faylara çok yakın bulunmakta olup pik yüzey ivmelenmesi yaklaşık 0.5 g olarak belirlenmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Bingöl

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 27 MW

Çelik Gömlekli Beton Boru (RCCP) 

 

Proje Özeti

Bingöl-2 HES, Göynük Deresi’nin 1180 m – 1095 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesisidir. Proje inşaatı 2012’de başlamış olup işletmeye 2014 yılında açılacaktır.

Bingöl-2 HES Türkiye’nin yüksek sismik bölgelerinden birinde faylara çok yakın bulunmakta olup pik yüzey ivmelenmesi yaklaşık 0.5 g olarak belirlenmiştir. İlk formülasyonda, yamaçlarda planlanan 12 km uzunluğunda trapez kesit iletim kanalı bulunmaktadır. Prosem Mühendislik proje alanını incelemiş ve uzmanlara danışmış, bu incelemenlerin sonucunda ilk formülasyon, 4.1 m çapında gömülü ve çelik gömlekli beton boru (RCCP) ile değiştirilerek deprem durumunda oluşacak olası şev çökme riskinin elimine edilmesi amaçlanmıştır. RCCP, Çelik, HDPE ve CTP alternatifleri arasından arasından düşük maliyeti ve proje yeri imalatından dolayı taşıma masrafı olmamasından dolayı seçilmiştir. Ek olarak regülatör daha mansaba taşınarak aktif hacim artışı sağlanmış ve buna bağlı olarak daha yüksek enerji üretimi ve daha kısa iletim hattı (yaklaşık 8 km) sağlanmıştır.

Kezer HES

En yüksek enerji üretimini elde etmek için, işletme su seviyesi, maksimum taşkın seviyesi ile kapaklı kontrollü savak yapısıyla eşitlenerek en yüksek düşü elde edilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Siirt

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 13 MW

Kapaklı Kontrollü Savak

Yükleme Havuzu

3 Ayrı Cebri Boru 

Proje Özeti

Kezer HES Siirt ili sınırları içinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Kezer Çayı üzerinde 577 m – 532 m kotları arasında bulunan enerji potansiyeli, regülatör, 8.7 km uzunluğunda iletim hattı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binası aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilmektedir.

Kezer HES, Kezer Çayı üzerinde 577 m – 532 m kotları arasında bulunan enerji potansiyelini kullanmaktadır. Projenin membasında inşa halinde bulunan Şirvan Barajı ve HES projesi bulunmaktadır. Enerji potansiyeli hesaplamaları bu tesisin etkileri de hesaba katılarak incelenmiştir.

En yüksek enerji üretimini elde etmek için, işletme su seviyesi, maksimum taşkın seviyesi ile kapaklı kontrollü savak yapısıyla eşitlenerek en yüksek düşü elde edilmiştir.

Kezer Deresi suyu 8.7 km uzunluğundaki trapez kanala çevrilmektedir. Bu kanalın sonunda ise gelen su, yükleme havuzundan 3 cebri boru hattına iletilmektedir. Bu hatlar da santral binası içindeki 3 Francis türbine bağlanmaktadır. Tek cebri boru hattı ile üç cebri boru hattı içeren formülasyonlardan hangisinin daha ekonomik çıkacağını belirlemek için yapılan optimizasyon çalışmalarında maliyet, taşıma, montaj vb. gibi pek çok kalem dikkate alınmış olup bu çalışma sonucunda 3 borulu hattın daha ekonomik olacağı belirlenmiştir.

Demirci HES

Demirci Regülatörü, derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunmaktadır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Asa Enerji

Konum: Rize

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 13 MW

Jet Grout Kolonlar

Yarı Gömülü Tip Santral 

 

 

Proje Özeti

Demirci HES, Karadeniz Bölgesi Kastamonu sınırları içerisinde Gökırmak üzerinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Proje inşaatı Eylül 2012’de başlamış olup 2014 yılında inşaatın tamamlanıp işletmeye açılması planlanmaktadır.

Demirci HES Kızılırmak’ın önemli bir kolu olan Gökırmak üzerindedir ve projenin membasında pek çok regülasyonlu proje bulunmaktadır. Demirci HES kapsamında regülatör, 21 km uzunluğunda trapez iletim hattı, rezervuarlı yükleme havuzu, 450 m uzunluğunda cebri boru ve santral binası bulunmaktadır.

Derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunan Demirci Regülatörü’nün temelinde büyük kaçakları engellemek için jet grout kolonlar tasarlanmıştır. Projenin iletim hattının uzunluğundan dolayı, hat boyunca toplam 25 tane sel geçidi ile kanal korunacaktır. Projenin yükleme havuzu 30 000 m3’lük aktif günlük hacme sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.Bu şekilde, düşük debiler yükleme odasında depolanarak pik saatlerde enerji üretimi amaçlanmıştır. Proje sahasının elverişsiz jeolojik durumundan dolayı santral binası da betonarme kazıklar üzerinde tasarlanmıştır. Yarı gömülü santral binasının içinde 3 adet eş büyüklükte yatay akslı Francis türbin bulunmaktadır.

Ceviz HES

Prosem Mühendislik tarafından yapılan çalışmalar sonucunda proje, tek regülatör, basınçlı iletim hattı ve tek santral yapısına indirgenerek daha yapılabilir hale getirilmiştir.
 

Proje Formülasyonu

İşveren: Arsan İnşaat

Konum: Eskişehir

Durum: Devam Ediyor 

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 4 MW

CTP Boru

Basınçlı İletim Sistemi

 

Proje Özeti

Ceviz HES, Eskişehir sınırlarında bulunan Gürleyik deresi üzerinde tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Proje, 582 m ve 470 m kotları arasındaki düşüyü kullanacak ve 1956 yılında inşaatı tamamlanan Sarıyar Baraj rezervuarına kuyruk suyunu bırakacaktır.

Ceviz HES, Gürleyik deresinin 582 m ve 470 m kotları arasında bulunmaktadır. İlk formülasyonda proje Ceviz-1 ve Ceviz-2 olmak üzere iki kademeden oluşmakta olup sistem 2 regülatör, 2 iletim hattı, 2 yükleme havuzu, 2 cebri boru ve 2 santral binasından oluşmaktadır. Prosem Mühendislik tarafından yapılan çalışmalar sonucunda proje, tek regülatör, basınçlı iletim hattı ve tek santral yapısına indirgenerek daha yapılabilir hale getirilmiştir.

Kati proje formülasyonunda Ceviz Regülatörü ve HES projesi 12 m yüksekliğinde regülatör yapısı, 3.6 km uzunluğunda CTP basınçlı boru hattı ve santral binasından oluşmaktadır. Projede CTP boru, cebri boru olarak kullanılacak olup, boru içi basınç artışını sınırlandırmak için santral binası yakınına basınç düşürücü boru ve havuz inşa edilmesi gerekli görülmüştür. Santral binası içinde 2 adet Francis türbin bulunmaktadır.

Köprüyanı HES

Bu projeyle Mavi HES proje karakteristikleri benzerdir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Maçkam Enerji

Konum: Trabzon

Durum: İşletmede

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Uzun Beton Kaplamalı Tünel

 

 

 

Proje Özeti

Köprüyanı HES, Değirmen Deresi üzerinde 702 m – 527 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmak amacıyla tasarlanmış derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Projenin inşaatı 2013 yılında başlamış olup 2015 Şubat ayında ticari faaliyete geçmiştir.

Köprüyani HES, regülatör, 2850 m uzunluğunda beton kaplamalı tünel, yükleme havuzu, 243 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. Mavi HES’in (Prosem Mühendislik tarafından tasarlanan diğer bir proje) mansabında bulunan Köprüyanı HES, Mavi HES’in kuyruksuyu ile iletim tüneline bağlanan bir kanal vasıtası ile kademeli olarak çalışmaktadır. Bu projeyle Mavi HES proje karakteristikleri benzerdir.

Derince Barajı

Baraj tipinin değiştirilmesi sayesinde baraj memba ve mansap şevleri dikleştirilmiş ve bu sayede dolgu miktarı azaltılmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Yer: Muğla

Durum: Tamamlandı


 

Proje Özeti

Derince Barajı ilk olarak kil çekirdekli çakıl dolgu baraj olarak planlanmıştır. Ancak, proje sahasında, kil malzemesinin temini aşamasında bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sebeple, Derince Barajı tasarımının kil malzemeye ihtiyaç duymayacak şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

Kil çekirdek barajın geçirimsiz tabakasıdır. Yeni baraj ön yüzü beton kaplı çakıl dolgu baraj tipinde planlanmıştır. Bu tipteki barajlarda, geçirimsiz tabaka ön yüzde bulunan beton kaplamadır, dolayısıyla barajın tasarımında kil malzemenin kullanılmasına ihtiyaç kalmamaktadır.

Derince Barajı talvegten 52 m ve temelden 62.80 m yüksekliğe sahiptir. Barajın dolgusunun üzerinde 3 m yüksekliğinde bir parapet tasarlanmıştır. Bu parapetin üst kotu 122.00 m’dir.

 

Tasarım Detayları

Rezervuar

Sulama

Ön Yüzü Beton Kaplı Kum Çakıl Dolgu Baraj

 

Çambaşı HES

Çözümlerden bir tanesi, tünelin kaya tutucu bölgesinde gelişmiş tasarım metodları kullanarak donatı ve beton miktarında belirgin bir tasarruf elde edilmesidir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: NVS İnşaat

Konum: Trabzon

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

 

Toplam Kurulu Güç 40 MW

Enerji Tüneli

Nehiryatağı Derivasyonu 

 
 

Proje Özeti

Çambaşı HES projesi, Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon ili Ögene ve Haldizen dereleri üzerinde 582 m – 311 m arasındaki enerji potansiyelini kullanmak amacıyla tasarlanmıştır.

Türkiye’nin en büyük enerji üretim şirketi olan EnerjiSA’nın sahibi olduğu Çambaşı HES projesnin inşaat işleri NVS İnşaat şirketine verilmiştir. Prosem Mühendislik, müteahitin nehiryatağı derivasyonu ve enerji tüneli ile ilgili karşılaştığı sorunları çözebilmek amacıyla alternatif çözümler üretmiş, ve bu bu çözümleri hem işverene hem müteahite sunmuştur. Çözümlerden bir tanesi, tünelin kaya tutucu  bölgesinde gelişmiş tasarım metodları kullanarak donatı ve beton miktarında belirgin bir tasarruf elde edilmesidir.

Manavgat HES

Projenin ana karakteristiklerinden biri 1500 metre
uzunluğundaki cebri boru hattıdır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: BM Holding

Konu: Antalya

Durum: Tamamladı

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 10 MW

Uzun Cebri Boru

Basınç Düşürücü Vanalar (PRV)

 

Proje Özeti

İnşaatına henüz başlanmamış olan Manavgat Regülatörü ve HES Projesi Manavgat Çayının 815.00 m –710.00 m arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır. 

Proje, regülatör yapıları, uzun cebri boru ve iki büyük biri küçük olmak üzere toplamda üç adet Francis türbin ihtiva eden santral binasından oluşmaktadır. Projenin ana karakteristiklerinden biri 1500 metre uzunluğundaki cebri boru hattıdır. Geleneksel tipte basınçsız iletim hattı yerine, dere yatağının hemen yanında gömülü tesis edilecek basınçlı CTP boru olarak tasarlanmış iletim hattının projenin ekonomik ve uygulanabilirliği açısından daha olumlu olduğu görülmüştür. Böylece projenin kamulaştırma maliyetleri azaltılmış ve olumsuz sosyal ve çevresel etkileri en aza indirilmiştir. CTP boru hattındaki basınç artışlarını makul seviyelerde tutabilmek amacıyla santral binasında basınç düşürücü vanalar (PRV) tesis edilecektir. İki büyük, bir küçük toplam üç adet yatay Francis tipi türbinin bulunduğu santral binasında düşük debilerde de enerji üretimi yapılabilecektir.

Esentepe HES

Gelen debi, enerji tüneli vasıtasıyla direkt olarak santrale iletildiği için yükleme havuzu ve cebri boru ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Beha Elektrik

Konum: Trabzon

Durum: Devam Ediyor 

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 16 MW

Basınç Düşürücü Vana (PRV)

 

 

 

 

Proje Özeti

Esentepe HES projesi, Karadeniz Bölgesi Trabzon ili Çaykara ilçesi sınırları içinde Ögene Deresi üzerinde bulunan bir projedir. Esentepe HES, 2 regülatör ve 1 santral binasından oluşmakta olup regülatörün drenaj alanı 137.27 km2’dir.

Büyük Dere’nin ve Balkodu Deresi’nin suları Irmak ve Oğlaklı regülatörleri ile çevrilmektedir. Çevrilen sular, enerji tüneli vasıtasıyla iki Francis türbine sahip santrallere iletilmektedir.

Esentepe HES, nüfusun ve işlenmiş tarım alanlarının sık olduğu bölgeye yakın olup, bu çerçevede kamulaştırma bedelleri dikkate alınarak iletim hattı basınçlı tünel olarak planlanmıştır. Gelen debi, enerji tüneli vasıtasıyla direkt olarak santrale iletildiği için yükleme havuzu ve cebri boru ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Ek olarak, su koçu etkisini azaltmak için santral yapısına denge bacası yapmak yerine “Basınç Düşürücü Vana (PRV)” kullanılarak hem maliyetten hem de alandan tasarruf sağlanmıştır. Bu sayede, olumsuz çevresel etkiler, inşaat ve kamulaştırma bedelleri en aza indirilmiş olup proje tesislerinin hızlı ve efektif bir biçimde inşası sağlanmıştır. Su koçu etkisi ve sistem PRV uygulama hesaplarıyla ilgili çalışmalar da Prosem Mühendislik tarafından gerçekleştirilmiştir.

Devecikonağı Barajı ve HES

Dolusavağı beş adet radyal kapakla kontrol edilen projenin işletme su seviyesi, taşkın su seviyesi ile aynı tutularak enerji üretiminde maksimum düşüden faydalanılması sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Bursa

Durum: İşletmede

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç : 29 MW

SSB Baraj

Rezervuar

Sulama

Büyük Radyal Kapaklar

Yarı Gömülü Santral

Düşey Kaplan Türbin

 

 

Proje Özeti

Devecikonağı Barajı ve HES, Emet Çayı üzerinde inşa edilmekte olan baraj tipi bir hidroelektrik tesistir. Projenin inşaatına 2010 yılının Eylül ayında başlanmış olup tesisin 2012 yılı içerisinde ticari faaliyete başlaması beklenmektedir. Projenin membasında Kızkayası Barajı ve HES Projesi planlanmıştır.

Devecikonağı Barajı ve HES projesi baraj gövdesinin SSB olması ve gövdesinin talvegden itibaren 24.1 m yükseklikte olması sebebiyle dolusavak yapısı 2 545.00 m3/s’lik Q500 taşkın debisine göre projelendirilmiştir. Dolusavağı beş adet radyal kapakla kontrol edilen projenin işletme su seviyesi, taşkın su seviyesi ile aynı tutularak enerji üretiminde maksimum düşüden faydalanılması sağlanmıştır. İşletme su seviyesi olan 95 m kotunda baraj rezervuar alanı 660 000 m2, hacmi ise 6.2 hm3’dür. Baraj rezervuarında günlük regülasyonu sağlamak amacıyla 1.9 hm3’lük aktif hacim bulunmaktadır. Proje bünyesinde inşaa edilen gövdenin kret uzunluğu dolusavak dahil 298 m, toplam SSB hacmi ise 60 000 m3’tür. Baraj eteğinde kurulan yarı gömülü tipteki santral binasında her biri 57.5 m3/s hidrolik kapasiteli iki büyük, 5.00 m3/s hidrolik kapasiteli bir küçük olmak üzere toplam üç adet Kaplan tipi türbin bulunmaktadır. Küçük ünite, DSİ tarafından yaptırılan Döllük-Güllüce Sulama Projesi kapsamındaki hatta ihtiyaç duyulan suyu sağlarken bu suyun enerjisinden de faydalanmak amacıyla tesis edilmiştir. Devecikonağı Barajı mansabında 7 m derinliğe kadar nehir taraması yapılarak mansap su seviyesi düşürülmüş ve bu sayede su altında kalan tarım alanları azaltılarak projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri en aza indirilmiş, aynı zamanda enerji üretimi de arttırılmıştır.

Vizara HES

Prosem Mühendislik tarafından geliştirilen yeni proje formülasyonu sayesinde önemli miktarda maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.
 

Proje Detayları

İşveren : Yılmaz Ulusoy Holding

Yer: Trabzon

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Toplam Kurulu Güç 9 MW

Rezervuar

Yüksek Regülatör

Uzun Cebri Boru

Su Darbesi Analizi

Çevreye Duyarlı Tasarım

 

 

Proje Özeti

Derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesis olan Vizara HES projesinin inşaatı devam etmekte ve 2012 yılı içerisinde ticari faaliyete geçmesi beklenmektedir. Proje Manahoz deresinin 1 548 m ile 1 271 m kotları arasındaki düşü potansiyelini değerlendirmek üzere inşa edilmektedir.

Vizara Hidroelektrik Santral Projesi
Vizara Hidroelektrik Santral Projesi

Fizibilete aşamasında iletim hattı kanal ve tünel olarak tasarlanan Vizara HES projesinin formülasyonu Prosem Mühendislik tarafından değiştirilerek 1.40 m çapında ve 4 km uzunluğunda gömülü cebri boru olarak projelendirilmiştir. Bu formülasyonun uygulanması ile regülatörden alınan su cebri boru vasıtasıyla direkt santrale aktarıldığından, yükleme havuzuna gerek kalmamış, bu sayede önemli miktarda maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmıştır. Santralde tesis edilen iki adet Pelton tipi türbin ile basınç artış sorunu yaşanmadan uzun bir cebri boru hattıyla proje yapılabilmiştir. Talvegden 15 m yükseklikteki regülatörü sayesinde 5 saatlik depoya sahip olan proje, üretimini puant saatlere kaydırabilme şansına sahiptir.

Yedigöl - Aksu HES

Tüneller kaplamasız olarak tasarlanmış ve sadece ihtiyaç duyulan yerlerde betonarme kaplama yapılmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren:  Makyol-İsmil Ortak Girişimi, Borusan ENBW

Yer: Ispir

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 52 MW

Kaskat Projeler

Kaplamasız Enerji Tüneli

 

 

Proje Özeti

Yedigöl HES ve Aksu HES Projeleri Aksu Deresi’nin 1 598 m ile 1 057 m kotları arasında kaskat yerleşimli kurulmuş olan derivasyonlu tipte hidroelektrik tesislerdir. Yedigöl HES Projesi 2011 yılında ticari faaliyete geçmiş olup, Aksu HES Projesinin de 2012 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Yedigöl ve Aksu Hidroelektrik Projeleri

Yedigöl ve Aksu Hidroelektrik Projeleri

Her iki projede de tirol tipi regülatörlerle alınan sular uzun basınçlı enerji tünelleriyle santrallere taşınmaktadır. Toplam tünel uzunluğu 4 800 m olan Yedigöl HES iletim hattının son 350 m’si tünel içi cebri boru olarak projelendirilmiştir. Aksu HES Projesi için toplam tünel uzunluğu 6 400 m’dir. Bunun son 400 m’si tünel içi cebri boru olarak projelendirilmiştir. Her iki santral binası da iki eşit güçte Pelton tipi ünite ihtiva etmektedir.

Yetersiz zemin etütleri ile HPI (Almanya) firmasınca hazırlanan santral kati projelerinin, santral bölgesinde karşılaşılan kalın alüvyon tabakaları sebebiyle değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda, her iki santral binasının da kati ve mimari projeleri Prosem Mühendislik tarafından yeniden hazırlanmıştır. Alüvyon zemine yerleştirilmek zorunda kalınan Aksu santral binası kazık temelli olarak tasarlanmıştır. Projeler kapsamındaki tüm tesislere ait uygulama projeleri, müşavir firma olan HPI tarafından kontrol edilerek onaylanmıştır.

 

Mavi HES

Çok apik bir arazide tesis edilecek olan yükleme havuzunun dairesel seçilmesi ile kazı kübajı oldukça azaltılmış ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : Cese Enerji

Yer: Trabzon

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Rezervuar

Yüksek Regülatör

Dairesel Yükleme Havuzu

Yarı Gömülü Santral

 

 

Proje Özeti

Mavi HES, Hamsiköy Deresi’nin 894 m ile 706 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte hidroelektrik tesistir. 2010 yılı içerisinde başlayan inşaatının 2012 yılı içerisinde tamamlanarak tesisin ticari faaliyete geçmesi beklen-mektedir.

Proje, regülatör yapıları, 3 738 m uzunluğunda beton kaplı tünel, dairesel yükleme havuzu, 236 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. İletim yapısı tipi tünel olarak belirlenmiş ve projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir. Proje kapsamında 12 m çapında ve 18.15 m yüksekliğinde dairesel kesitli yükleme havuzu bulunmaktadır. Çok apik bir arazide tesis edilecek olan yükleme havuzunun dairesel seçilmesi ile kazı kübajı oldukça azaltılmış ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır. Regülatör rezervuarı ile tünel ve yükleme havuzu içerisinde toplam 84 000 m3 depolama yapabilecek şekilde projelendirilen sistem sayesinde tesiste günlük regülasyon sağlanacaktır. İki adet eşit güçte yatay Francis tipi ünite ihtiva eden santral binası yarı gömülü olarak projelendirilmiştir.

Koyunbaba Barajı

Projelerin hazırlanması işi Prosem Mühendislik’in yükümlülüğündedir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Yer: Çankırı

Durum: Tamamlandı

 

 

Tasarım
Detayları

Büyük Rezervuar

Sulama

Ön Yüzü Beton Kaplı Baraj

 

 

Proje Özeti

Koyunbaba Barajı ön yüzü beton kaplı çakıl dolgu baraj olarak tasarlanmıştır. İnşaat aşamasında özellikle yeraltı suyu seviyesi kaynaklı bazı sorunlarla karşılaşılmıştır.Karşılaşılan sorunlardan dolayı, Koyunbaba Barajı’nın kesin projelerinin revize edilmesi ve uygulama projelerinin de bu revizyonlara uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Koyunbaba Barajı talvegten 48.75 m ve temelden 59.00 m yüksekliğindedir. Barajın en üst kısmında 3.50 m yüksekliğinde bir parapet bulunmaktadır ve bu parapetin üst kotu 841.85 m’dir.

Serhat HES

Yapılabilirlik aşamasında, beş farklı formülasyon analiz edilip işverene sunulmuştur.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Kayı İnşaat

Konum: Giresun

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 10 MW

Dairesel Yükleme Havuzu

 

Proje Özeti

Serhat HES, Giresun sınırlarında yer alan Uzun Dere üzerinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Proje sahası Karadeniz bölgesinde bulunmakta olup, Uzun Dere’nin 1405 m ve 1140 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmak amacıyla planlanmıştır. 

Projenin dahilinde, 37 m uzunluğunda ve 10 m yüksekliğinde kontrolsüz bir regülatör bulunmaktadır. Sualma yapısı ile alınan sular çökeltim havuzuna alındıktan sonra 1.5 km uzunluğundaki tünele iletilmektedir. Tünelin bitiminde dairesel 550  m uzunluğundaki cebri boruya bağlı olan bir yükleme havuzu planlanmıştır. Santral yapısında toplam kurulu gücü 9.10 MW olan iki Francis türbin bulunmaktadır. Yapılabilirlik aşamasında, beş farklı formülasyon analiz edilip işverene sunulmuştur. Yukarıda açıklanan sistem işveren tarafından seçenekler arasından seçilmiştir.

Hemşin HES

Hemşin HES projeleri Hemşin Deresi’nin 345.00 m ile 285.00 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirecek tesislerdir.
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Rize

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 3 MW

Nehir Tipi Santral

Kaskat Projeler

Rezervuar

Yüksek Regülatör

 

 

Proje Özeti

Hemşin HES projeleri Karadeniz Bölgesi'nde, Rize İli Hemşin İlçesi sınırları içerisinde, Hemşin Deresi üzerinde bulunmaktadır. Hemşin HES projeleri 3 kademeli kaskat yerleşimli nehir tipi hidroelektrik tesislerdir. Hemşin I ve Hemşin III HES projelerinin inşasına 2011 yılı sonunda başlanmıştır.

Hemşin Deresi üzerinde 110.50 km2 yağış alanına sahip Hemşin I Regülatörü, Hemşin I HES'e, 105.00 km2 yağış alanına sahip Hemşin III Regülatörü de Hemşin III HES'e su çevirmektedir. Hemşin I - Hemşin III Regülatör ve HES projeleri Hemşin Deresi’nin 345.00 m ile 285.00 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirecek tesislerdir. Her iki projede de iletim hattı bulunmayıp, regülatör gövdesi ile tutulan sular, gövdenin çok yakınında yer alan santrale cebri boru vasıtası ile iletilmektedir. Daha membada bulunan 345 m normal su seviyeli Hemşin III Regülatörü Hemşin Deresi’nin 335.00 m talveg kotunda tesis edilecektir. Tesisin planlanan üretimi yapabilmesi santral bölgesinde en derin yeri yaklaşık 11 m ve uzunluğu yaklaşık 450 m olan bir kuyruksuyu taraması ile sağlanmıştır. 288.50 m talveg kotunda tesis edilen 300 m normal su seviyeli Hemşin I Regülatöründe planlanan üretim kapasitesine ise santral mansabında yapılacak en derin yeri yaklaşık 4 m ve uzunluğu yaklaşık 150 m olan bir dere taraması ile ulaşılacaktır. Projelerin nehir tipi hidroelektrik tesisler olması sayesinde, olumsuz çevresel etkilerinin minumum seviyede tutulmasının yanı sıra oluşacak göl alanları ve basamaklı dolusavak yapıları ile kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılacak peyzaj çalışmalarına da katkı sağlanacaktır.

 

Saran HES

Göksu Nehri oldukça yüksek akımlara sahip bir akarsudur. Dolayısıyla proje tesisleri de bu yüksek debileri en optimum oranda kullanacak şekilde planlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Egemen Enerji

Konum: Mersin

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Üç Farklı Cebri Boru

 

 

 

 

 

 

Proje Bilgileri

Saran HES Projesi Mersin ili Mut ilçesi sınırları içerisinde, Göksu Nehri üzerinde tesis edilecek olan derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesistir. Proje Göksu Nehri’nin 150.50 m ile 123.00 m kotları arasındaki potansiyeli değerlendirecek şekilde planlamıştır.  

Göksu Nehri oldukça yüksek akımlara sahip bir akarsudur. Dolayısıyla proje tesisleri de bu yüksek debileri en optimum oranda kullanacak şekilde planlanmıştır. Regülatör yapısı ile çevrilen akımlar 9.5 km uzunluğunda bir iletim yapısı ile yükleme havuzuna taşınmaktadır. Bu hattın 8.6 km’lik kısmı trapez kanal, diğer 900 m’lik kısmı ise kapalı kanal olarak tesis edilecektir. Yükleme havuzunda toplanan akımlar, proje debilerinin yüksek olması nedeniyle 3 ayrı cebri boru hattı ile santral binası içerisindeki türbinlere iletilecektir. Bu sayede, ayrıca branşman yapısına ihtiyaç kalmamaktadır.

Santral binasının yerleştirileceği noktada dere yatağı kotu 128 m mertebesindedir. Bu sebeple, santral binası kuyruksuyu su seviyesini 123 m kotlarına indirebilmek amacıyla yaklaşık 4 km boyunca nehir tarama kazısı yapılacaktır.