Süreyyabey HES

İnşaatı tamamlanmış olan sulama, taşkın ve enerji amaçlı Süreyyabey
Barajı’nın eteğinde Süreyyabey HES tesis edilecektir.
 

Proje Bilgileri

İŞVEREN: KURUÇAYIRLILAR ENERJİ

KONUM: YOZGAT

DURUM: DEVAM EDİYOR

Proje Özeti

Çekerek (Süreyyabey) Barajı ve HES projesi, İç Anadolu Bölgesi'nde, Yozgat İli Çekerek İlçesi sınırları içerisinde Yeşilırmak’ın bir yan kolu olan Çekerek Irmağı üzerinde bulunmaktadır. Baraj tesislerinin inşaatı tamamlanmış olup enerji tesislerinin tamamlanması ile tesis 2019 yılında ticari faaliyete geçecektir.

İnşaatı tamamlanmış olan sulama, taşkın ve enerji amaçlı Süreyyabey Barajı’nın eteğinde Süreyyabey HES tesis edilecektir. Çekerek (Süreyyabey) Barajı ve HES kapsamında baraj, dolusavak, sualma yapısı, enerji tüneli gibi yapıların inşaası tamamlanmıştır. Projenin HES kısmı kapsamında cebri boru, santral binası, elektromekanik ekipman temini ve enerji nakil hattı yapılacaktır. Baraj inşaatı sırasında sualma yapısı ve enerji tüneli imalatı da tamamlanmıştır. 317.73 m uzunlukta ve 4.00 m çaplı enerji tünelinin ilk 173 m’lik kısmı beton kaplamalı, sonraki kısmı ise çelik kaplamalıdır. Enerji tüneli çıkışından santral binasına kadar yapılacak cebri borunun çapı optimizasyon sonucunda 3.40 m olarak belirlenmiştir. Yaklaşık 115 m uzunluktaki boru beton mesnetler ile sabitlenecek ve santral binasına girmeden önce iki adet 1.40 m, bir adet 1.00 m çapında üç branşmana ayrılacaktır. Süreyyabey baraj eteğinde tesis edilecek olan santral binası iki büyük bir küçük olmak üzere toplam 3 adet Francis tipi türbin ihtiva etmektedir. Santralin toplam kurulu gücü 16.40 MWm olup, mevcut durumda yılda ortalama 49.84 GWh enerji üretilecektir. Projenin kuyruksuyu kotu 780.80 m olup türbinlerden çıkan su 404 m uzunlukta kuyruksuyu kazısı ile Çekerek Irmağı’na geri bırakılacaktır.

Ova HES

Ova HES, Sakarya Nehri üzerinde
kurulmakta olan nehir tipi
hidroelektrik tesistir.
 

Proje Bilgileri

İŞVEREN:ERDEM HOLDİNG

KONUM: SAKARYA

DURUM: DEVAM EDİYOR

Proje Özeti

Ova HES, Sakarya Nehri üzerinde kurulmakta olan nehir tipi hidroelektrik tesistir. Proje ile ülkemizin en önemli akarsularından olan Sakarya Nehri’nin yüksek su potansiyeli değerlendirilecek olup tesis 2019 yılında ticari faaliyete geçecektir.

Ova Regülatörünün membasında normal ve maksimum su kotu altında Pamukova’nın çok verimli tarım arazileri bulunmaktadır. Bu arazilerin korunması için sağ ve sol sahilde toplamda yaklaşık 4 km geçirimsiz koruma seddeleri yapılacaktır. Seddeler geçirimsiz malzemeden yapılacak olup temelinden sağ ve sol sahildeki tarlalara su geçişini engellemek için de pratik ve ekonomik bir yöntem olan CFA kazık (Continuous Flight Auger kazık) kullanılacaktır. Ova Regülatörü kontrollü ve karsıdan alışlı bir regülatördür. Dolusavağın kapaklı olması sayesinde maksimum su kotu ile işletme su kotu aynı tutulabilecektir. Dolusavak tasarımı 1160.00 m3 /s debiye göre yapılmıştır. Taşkın esnasında 4 adet 6.60 x 9.80 m ebatlarındaki radyal kapaktan atılacak olan debi enerji kırıcı havuzda enerjisi kırılarak dere yatağına deşarj edilecektir. Dolusavak aynı zamanda çakıl geçidi olarak da kullanılacaktır. Regülatör bünyesinde ayrıca dolusavağın soluna yerleştirilen havuzlu tip balık geçidi bulunmaktadır. Balık geçidinin solunda ise dolgu gövde bulunmaktadır. Ova Regülatörü su alma yapısı, çeyrek daire seklindeki eşik yapısı ile kayıplar minimumda tutularak gelen yatak malzemesinin türbinlere ulaşması önlenecek, ızgaralardan geçen sular 3 açıklıktan türbinlere alınacaktır. Sakarya Nehri’nin sağ sahilinde tesis edilecek santral binası üç adet eşit güçte Pit tipi türbin ihtiva etmektedir. Ova Hidroelektrik Santrali’nin toplam kurulu gücü 13.50 MWm olup, yılda ortalama 55.45 GWh enerji üretilecektir. Projenin kuyruksuyu kotu 65.50 m olup bu kotu sağlamak için yaklaşık 200 000 m3 kuyruksuyu kazısı yapılacaktır. Kuyruksuyu kazısının yaklaşık uzunluğu 1 455 m ve kazı taban genişliği 40 m olarak planlanmıştır.

Ulusal I-II HES

Ulusal I-II HES

Ulusal – I ve Ulusal – II HES projeleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Siirt İli sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ulusal – I HES Cemil Celi Deresi’nin 1550 m – 1320 m kotları arasındaki düşüyü değerlendirecek şekilde planlanmıştır. Ulusal – II HES ise Cemil Celi Deresi’nin 1320 m ile 1026 m kotları arasında kalan düşü kademesini değerlendirecek şekilde planlanmıştır.

 

Yılmaz Ulusoy Holding Enerji Projeleri

Toplam 22 MW’lık hidroelektrik santral projesi için teknik ve ekonomik değerlendirme raporları hazırlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Yılmaz Ulusoy Holding

Durum : Tamamlandı

 

Hizmet
Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç : 22 MW

Teknik Değerlendirme Raporu

 

 

Proje Özeti

Prosem Mühendislik tarafından Yılmaz Ulusoy Holding’e enerji firması satınalma işlemleri için müşavirlik hizmetleri verilmiştir. Toplam 22 MW’lık hidroelektrik santral projesi için teknik ve ekonomik değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

Proje müşavirliği kapsamında, projelerin hidrolojisi tekrar çalışılmış, hidrolik ve statik hesaplar kontrol edilmiş, proje maliyetleri incelenmiş, projelerin kurulu güçleri ve enerji üretimleri tekrar hesaplanmış, elektrik işleri ile ilgili konular incelenmiş, projenin riskli yanları belirlenmiş, proje yerlerinde arazi gözlemleri yapılmış ve gözlemlere dayalı görüşler belirtilmiş ve bu çalışmalara dayanan değerlendirme raporları firmaya iletilmiştir. Yılmaz Ulusoy Holding projeler ile ilgili değerlendirmelerini bu raporların sonuçlarına göre şekillendirmiştir.

 

Gözeler HES

Gözeler – I HES, Gözeler – II HES ve Gözeler – III HES, Murat Nehri üzerinde yapılması planlanan kaskat yerleşimli nehir tipi hidroelektrik tesislerdir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Kalehan Enerji

Konum: Bingöl

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

 

Kurulu Güç 190 MW 

 

Proje Özeti

Gözeler – I HES, Gözeler  – II HES ve Gözeler – III HES, Fırat Nehri üzerinde yapılması planlanan kaskat yerleşimli nehir tipi hidroelektrik tesislerdir. Projelerin membadan mansaba göre yerleşimleri sırasıyla Gözeler – I HES, Gözeler  – II HES ve Gözeler – III HES olup, projelerin planlama çalışmaları devam etmektedir.

Projelerin membasında sırasıyla, Aşağı Kaleköy Barajı, Yukarı Kaleköy Barajı, Alpaslan – II Barajı ve Alpaslan – I Barajı bulunmaktadır. Bu projelerden sadece Alpaslan – I Barajı işletmededir. Projenin mansabında ise sırasıyla Beyhan – I Barajı, Beyhan – II Barajı ve Keban Barajı bulunmaktadır. Bu projelerden Keban Barajı işletmededir.

Projenin membasında birçok baraj bulunmasına rağmen Fırat Nehri’nin yüksek taşkın potansiyelinden dolayı projelerin dolusavak tasarım debileri de oldukça yüksektir. Daha önce hazırlanmış olan yapılabilirlik raporunda önerilen dolgu tipindeki gövdeler Prosem Mühendislik tarafından değiştirilmiş ve SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) olarak tasarlanmıştır. Bu sayede projenin dolusavak tasarım debisi katastrofik taşkın değerinden (9162 m3/s) 500 yıl yinelenmeli taşkın değerine (4200 m3/s) düşürülmüştür. Dolusavak tasarım debileri DSİ tarafından yayınlanan genelgeye göre belirlenmiştir.

Aks yeri genişliği ve Gözeler HES Projeleri’nin memba ve mansabında kalan projelerinde aynı firmaya ait olmasının avantajı kullanılarak projelerin dolusavak yapıları kontrolsüz olarak tasarlanmıştır. Bu sayede proje, büyük taşkın debisini geçirecek çok sayıda kapak yapısından ve bu kapakların işletmesinden kurtulmuştur.

Her üç projenin de, düşünün az, debinin çok yüksek olduğu nehir tipi projeler olması nedeniyle projelerde Bulb tipi türbinler kullanılacaktır.

Ayrıca, projelerin mansaplarında 8 – 10 m derinlikten başlayan nehir taramaları planlanmış ve bu sayede santral kuyruksuyu seviyeleri düşürülmüştür. Yapılan bu çalışma ile su altında kalan tarım alanları azaltılarak projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri en aza indirilmiştir.

Projelerin diğer bir özelliği de kalın alüvyon tabakasının kaldırılması ekonomik yönden uygulanabilir olmadığından SSB gövde ve dolusavak yapılarının alüvyon üzerine oturtulmasıdır. 

Alaköprü Barajı ve HES

Alaköprü projesi, Kuzey Kıbrıs içme suyu, sulama ve enerji üretimi sağlayacak 86.5 hm3 aktif hacimli çok amaçlı bir rezervuara sahiptir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Boyut Grup Enerji

Konum: Mersin

Durum: Devam Ediyor 

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 32 MW

Çok Amaçlı Rezervuar

Enerji Tüneli

 

Proje Özeti

Alaköprü HES, Türkiye’nin güney batısında Mersin ili Anamur ilçesi sınırları içinde bulunan Dragon Deresi üzerinde bulunmaktadır. Alaköprü Barajı üzerindeki 210 km2 drenaj alanına sahip santral binası, Alaköprü HES’e su çevirmektedir. 

Alaköprü projesi, Kuzey Kıbrıs içme suyu, sulama ve enerji üretimi sağlayacak 86.5 hm3 aktif hacimli çok amaçlı bir rezervuara sahiptir. Baraj, proje için gereken su ihtiyacını 260 m uzunluğunda bir enerji tüneli vasıtasıyla suyun çevrileceği kola iletmektedir. Prosem Mühendislik’in görevi, projenin enerji bölümünü tasarlamaktı. Enerji dışı ihtiyaçları sağlayarak gerçekleştirilen rezervuar simülasyonları ile optimum türbin kapasiteleri ve enerji gelirlerini maksimize etmek için gereken işletme prensipleri belirlenmiştir.

 Bu aşamalar sonucunda revize fizibilite raporu hazırlanmış olup, elektromekanik donanım sözleşmeli işleri uygun şekilde başlatılmıştır. Prosem Mühendislik sorumluluğunda olmayan enerji tüneli kati projeleri tamamlanmış olmasına rağmen, kaya örtüsü gereksinimleri tekrar değerlendirilmiş olup çelik kaplama uzunluğunun arttırılması gerekli görülmüştür.

Aydınlık HES

Bu şekilde, yüksek baraj gövdesi maliyeti ve olumsuz sosyal çevresel etkiler elimine edilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Batman

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 49 MW

Basamaklı Derivasyonlu Tip

Proje Formülasyonu

Günlük Regülasyon 

 

Proje Özeti

Aydınlık HES, Aydınlık Çayı üzerinde 1050 m – 800 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla planlanan kademeli bir hidroelektrik tesistir. Proje planlama aşamasındadır.

Geçmiş fizibilite raporunda Aydınlık HES, bir baraj yapısı ve 2 santral binasından oluşmaktaydı. Bu şekilde proje, pek çok sosyal ve çevresel olumsuz etkilere sahipti ayrıca proje maliyeti de çok yüksekti. Bu etkileri en aza indirmek ve projeyi daha ekonomik hale getirmek için, Prosem Mühendislik yeni bir proje formülasyonu geliştirmiştir.

Yeni formülasyona göre Aydınlık HES, 3 kademeden oluşmaktadır. Önceki çözümde önerilen büyük rezervuar hacmi yerine projeler günlük regülasyon üzerine planlanmıştır. Bu şekilde, yüksek baraj gövdesi maliyeti ve olumsuz sosyal çevresel etkiler elimine edilmiştir.

Güneşlik HES

Geçmiş fizibilite raporunda Güneşlik HES, bir baraj yapısı ve 2 santral binasından oluşmaktaydı.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Odabaşı - Bal Elektrik

Konum: Batman

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 34 MW

 

Proje Özeti

Güneşlik HES, Aydınlık Çayı üzerinde 770 m – 666 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla planlanan kademeli bir hidroelektrik tesistir. Proje planlama aşamasındadır.

Geçmiş fizibilite raporunda Güneşlik HES, bir baraj yapısı ve 2 santral binasından oluşmaktaydı. Bu şekilde proje, pek çok sosyal ve çevresel olumsuz etkilere sahipti ayrıca proje maliyeti de çok yüksekti. Bu etkileri en aza indirmek ve projeyi daha ekonomik hale getirmek için, Prosem Mühendislik yeni bir proje formülasyonu geliştirmiştir.

Yeni formülasyona göre Güneşlik HES,  tek regülatör, 19.4 km uzunluğunda trapez iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral yapısından oluşmaktadır. Önceki çözümde önerilen büyük rezervuar hacmi yerine projeler günlük regülasyon üzerine planlanmıştır. Bu şekilde, yüksek baraj gövdesi maliyeti ve olumsuz sosyal çevresel etkiler elimine edilmiştir.

Gümüşören - Obrucak - Süreyyabey

Projeler için detaylı keşif analizleri yapılmış olup risk değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Boyut Grup Enerji

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 22 MW

 

Proje Özeti

Prosem Mühendislik, Boyut Grup Enerji için, enerji tesisleri özelleştirilecek 3 DSİ projesinde müşavirlik hizmeti sunmuştur. Toplam kurulu gücü 27.5 MW olan inşa halindeki projeler, Kayseri, Kastamonu ve Çorum’da bulunmaktadır. 

İnşası Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunda olan projelerin sadece enerji tesisleri özelleştirilecektir.

Müşavirlik hizmetleri kapsamında, en güncel veriler kullanılarak hidrolojik hesaplamalar tekrar çalışılmış olup hidrolik sonuçlar kontrol edilmiştir. Bu çerçevede, enerji potansiyeli ve üretim kapasiteleri tekrar hesaplanmıştır. Ek olarak, şebeke bağlantılarıyla alakalı elektromekanik ve diğer konular da incelenmiştir. Ayrıca projeler için detaylı keşif analizleri yapılmış olup risk değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalardan sonra bütün çalışmaları kapsayan değerlendirme raporları ilgili firmaya sunulmuştur. Boyut Grup Enerji bu raporlara göre kararlarını verecektir.

Hasanlar Barajı ve HES

Hasanlar Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup talveg’den yüksekliği 70.80 m’dir.
 

Project Bilgileri

İşveren: Batıçim Enerji

Konum: Düzce

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Kil çekirdekli kaya dolgu tip

Kurulu Güç 9 MW

 

Proje Özeti

Hasanlar HES Küçük Melen Çayı’nda bulunmaktadır. 1974 yılında inşası bitip işletmeye açılan Hasanlar Barajı’nın santralinin inşası 1991 yılında tamamlanıp işletmeye açılmıştır. 2012 yılında Batıçim Enerji, Hasanlar HES’in enerji üretim hakkını 50 yıllığına almıştır.

Hasanlar Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup talveg’den yüksekliği 70.80 m’dir. Barajın aynı yerde 2 dolusavağı bulunmaktadır. Büyük boyutlu olan dolusavak kontrolsüz olup 267.36 m kret kotundadır. Barajın maksimum su seviyesi 271.30 m’dir. Küçük dolusavak, büyük olanla aynı aks çizgisine sahip olup kotu daha düşüktür. Kontrolsüz orifis tipi olan savak 255.50 m kret kotundadır. Bu iki savağın toplam kapasitesi 1440 m3/s’dir.

Hasanlar HES projesi 22 yıllık bir proje olduğu için bazı bakım ve yenileme işlerine ihtiyaç olduğu öngörülmüştür. Bu kapsamda Prosem Mühendislik, projeyi inceleyerek gerekli işleri belirlemiş olup buna bağlı olarak proje fizibilitesini geliştirmek için bazı öneriler sunmuştur. 

Hızır HES

Proje doğaya en az şekilde zarar verecek şekilde tasarlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Özyılmaz Enerji

Konum: Artvin

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 2 MW

Yerüstü Yapıları

 

Proje Özeti

Hızır Regülatörü ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in Borçka ilçesi sınırları içinde bulunan Çosedinara Deresi üzerinde 1285 m – 1101 m kotları arasında bulunan bir hidroelektrik projesidir.

Hızır HES projesi çok küçük çaplı bir proje olup bölgede bulunan bir doğal parkın çok yakınındadır. Bu açıdan, proje doğaya en az şekilde zarar verecek şekilde tasarlanmıştır.

Yer üstünde küçük kapasiteli bir regülatör ve santral binası bulunan projenin cebri borusu, 1590 m uzunluğunda tamamen gömülü olarak tasarlanmış olup bu şekilde iletim hattı, yükleme havuzu ve ulaşım yolları ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Yer üstünde planlanan tesisler de gerekli teknik ekipmanları kapsayacak şekilde minimum boyutlarda tasarlanmıştır. 

Karakaya HES

Cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Sultanmurat Enerji

Konum: Trabzon

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 9 MW

Gömülü Cebri Boru

 

Proje Özeti

Karakaya HES, suyunu Değirmendere’nin yüksek kotlarında, 2 ayrı dere kolu üzerinde bulunan tirol tipi regülatörlerden sağlayan derivasyon tipi bir hidroelektrik tesisidir. Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir.

Proje, 800 m kotunda Bekçiler Deresi üzerindeki Karakaya Regülatörü, 800 m kotunda Haranoy Çayı üzerinde bulunan Haranoy Regülatörü, 2 cebri boru hattı ve 2 Pelton türbinli santral binasından oluşmaktadır. Toplam cebri boru uzunluğu 3 500 m olup, borular gömülü, spiral kaynaklı, ve 1.2 m -  1.3 m çaplarındadır.

Proje yoğun yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Projenin klasik formülasyonda tasarlanması halinde, yükleme havuzu veya bir denge bacası ve bunlara bağlı ulaşım yolları inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir ve bu inşaatların olumsuz çevresel ve sosyal etkileri incelendğinde klasik formülasyon uygulamasının imkansız olduğu görülmüştür. Bu çerçevede cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla proje uygulanabilir hale getirilmiş olup, olası çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilmiştir. Ek olarak inşa süresi de kısaltılmış olup, maliyetler de azaltılmıştır.

 

 

Elmalı HES

Orijinal formülasyondaki uzun serbest akışlı iletim kanalı, nehir hattının yanından geçecek olan basınçlı GRP boru hattıyla değiştirilerek inşaat maliyeti düşürülmüş, kamulaştırma miktarı azaltılmış ve inşaat süresinin kısalması sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Bergün Elektrik

Konum: Erzurum

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 10 MW

Basınçlı GRP Boru

 

Proje Özeti

Elmalı HES, Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum ili sınırları içinde Serçeme Deresi üzerinde derivasyonlu tipli bir hidroelektrik projesidir. Elmalı HES 1988 m – 1905 m kotları arasındaki enerji potansiyelini kullanmaktadır.

Proje, mevsimlik depo kapasitesine sahip Kuzgun Barajı ve HES’in mansabında bulunmaktadır. Orijinal formülasyondaki uzun serbest akışlı iletim kanalı, nehir hattının yanından geçecek olan basınçlı GRP boru hattıyla değiştirilerek inşaat maliyeti düşürülmüş, kamulaştırma miktarı azaltılmış ve inşaat süresinin kısalması sağlanmıştır. Elmalı HES optimum tasarım debisi (16.5 m3/s); Kuzgun HES tasarım debisine (23 m3/s) göre daha küçük olmasına karşın Kuzgun HES tarafından pik saatlerde dereye bırakılan su, Elmalı regülatörü rezervuarında efektif bir şekilde depolanabildiği için bu şekilde ekonomik olarak daha karlı bir proje olması sağlanmıştır.

Melikom HES

Proje genel olarak, regülatör yapıları, 3600 m uzunluğunda cebri boru, santral binası ve 700 m uzunluğunda kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Rinerji

Konum: Rize

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 11 MW

 

 

 

Proje Özeti

Melikom HES Büyükdere üzerinde 127 m – 58 m kotları arasındaki enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla tasarlanan derivasyon tipli bir hidroelektrik tesistir.

Proje genel olarak, regülatör yapıları, 3600 m uzunluğunda cebri boru, santral binası ve 700 m uzunluğunda kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır. Günlük regülasyonu sağlamak için 34 000 hm3’lük depo kapasitesine sahip regülatör yapısı 2 eşit boyutlu Francis türbine su çevirmektedir.

Sedef HES

Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir
 

Proje Bilgileri

İşveren: Elif Grup Enerji

Konum: Bursa

Durum: Devam Ediyor

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 5 MW

Gömülü Cebri Boru

 

Proje Özeti

Sedef HES, suyunu Deliçay’ın yüksek kotlarında, 2 ayrı dere kolu üzerinde bulunan tirol tipi regülatörlerden sağlayan derivasyon tipi bir hidroelektrik tesistir. Regülatörlerden 2 ayrı boru hattıyla çevrilen sular santral binasındaki Pelton tipi türbinlere iletilecektir. 

Proje, 557 m kotunda Akçay Deresi üzerindeki Sedef-1 Regülatörü, 870 m kotunda Güvercinlik Deresi üzerinde bulunan Sedef-2 Regülatörü , 2 cebri boru hattı ve 2 Pelton türbinli santral binasından oluşmaktadır. Toplam cebri uzunluğu 3 720 m  olup borular gömülü, spiral kaynaklı, ve 0.7 m -  0.9 m çaplarındadır.

Proje yoğun yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Projenin klasik formülasyonda tasarlanması halinde, yükleme havuzu veya bir denge bacası ve bunlara bağlı ulaşım yolları inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir ve bu inşaatların olumsuz çevresel ve sosyal etkileri incelendğinde klasik formülasyon uygulamasının imkansız olduğu görülmüştür. Bu çerçevede cebri boruların nehir hattına yakın ve gömülü olarak inşa edilmesi ve bu şekilde türbinlere iletilmesi en yapılabilir çözüm olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla proje uygulanabilir hale getirilmiş olup, olası çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilmiştir. Ek olarak inşa süresi de kısaltılmış olup, maliyetler de azaltılmıştır.