ceo.jpg

İletişim Bilgileri

Linkedin

E-Posta 

Google+

 

Kamil Karaağaç

Genel Müdür, Kurucu Ortak

İnşaat Mühendisi

kkaraagac@prosem.biz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Meslek hayatı boyunca yoğun olarak su kaynakları ve su yapıları alanında çalışmıştır. Ayrıca deprem mühendisliği konusunda da mesleki tecrübesi bulunmaktadır. DSİ ve özel sektör tarafından hayata geçirilen birçok sulama, içme suyu, taşkın koruma ve enerji amaçlı projelerde çeşitli kademelerde yer almıştır. 2007 yılında Prosem Mühendislik firmasını kurmuştur. Genel müdürlüğünü yürüttüğü Prosem Mühendislik’te halen aktif olarak mühendislik ve yöneticilik yapmaktadır. .